Ontslag van alle rechtsvervolging voor mishandelen buurman en buurvrouw

Ontslag van alle rechtsvervolging voor mishandelen buurman en buurvrouw

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 30 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak over mishandeling.

Ontslag van alle rechtsvervolging voor mishandelen buurman en buurvrouw

De verdachte in deze zaak stond terecht voor mishandeling. Hij werd ervan verdacht zijn buurman en buurvrouw te hebben mishandeld. De buurman zou zijn mishandeld doordat hij onder andere door de verdachte in zijn gezicht is geslagen. Daarnaast zou de verdachte de buurvrouw hebben mishandeld door tegen het lichaam van haar te hebben getrapt dan wel te hebben geschopt.

 

Vrijspraak mishandeling buurvrouw

Het Hof is van mening dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het de verdachte is geweest die het op de rug van zijn buurvrouw geconstateerde letsel heeft veroorzaakt. De echtgenoot van de vrouw en de verdachte waren verwikkeld in een handgemeen. Als feit kan worden aangenomen dat één van die twee, dus of de verdachte of haar echtgenoot, haar daarbij heeft geraakt. Het slachtoffer stond met haar rug naar het tweetal gedraaid, waardoor zij niet heeft gezien wie dat is geweest. De verklaringen van de verdachte en haar echtgenoot bieden hierover ook geen duidelijkheid. Hierdoor kan niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte zich aan de mishandeling schuldig heeft gemaakt, waardoor de verdachte voor dit deel van de tenlastelegging is vrijgesproken.

 

Bewezenverklaring mishandeling buurman

De buurman, het andere slachtoffer, heeft verklaard dat de verdachte hem tijdens een handgemeen een klap in het gezicht heeft gegeven die hem pijn bezorgde. Deze verklaring vindt steun in het feit dat het slachtoffer na dit gevecht, wat blijkt uit een foto, een laesie aan de binnenzijde van de mond had. Ook vindt de verklaring van de buurman steun in die van zijn echtgenote, namelijk dat de verdachte haar echtgenoot heeft aangevallen en haar echtgenoot zich daartegen verdedigde en hierop een gevecht ontstond. Het Hof ziet geen reden om aan de betrouwbaarheid van de verklaring van de echtgenote te twijfelen. De vrouw heeft wisselend verklaard over de vraag of zij of haar man voorafgaand aan het incident de deur voor de verdachte heeft geopend. Het Hof acht dat niet van doorslaggevende betekenis.

Al met al acht het Hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zijn buurman heeft mishandeld door hem in het gezicht te slaan.

 

Strafoplegging

Omtrent de verdachte hebben psychiaters een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat de verdachte lijdt aan een paranoïde psychose van schizofrene origine. Dat deed de verdachte ook ten tijde van de mishandeling. Deze ziekelijke stoornis van de geestvermogens heeft doorgewerkt in de mishandeling, de mishandeling vond plaats vanuit een al lang bestaande schizofrene psychose, waarin hij waande op verschillende wijzen door zijn buurman en buurvrouw te worden benadeeld en mishandeld. Tegen deze gewaande gedragingen is de verdachte verhaal gaan halen. Ofwel, zijn handelen is volledig gestuurd geweest vanuit zijn psychose, waardoor geadviseerd is hem als ontoerekeningsvatbaar te beschouwen. Het Hof neemt deze bevindingen over. Het Hof is hierdoor van oordeel dat het bewezenverklaarde de verdachte wegens een ziekelijke stoornis van de geestvermogens niet kan worden toegerekend. Hierdoor is de verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.

 

Strafrechtadvocaat mishandeling

Zelf verdacht van mishandeling? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.