Mishandeling door politieagent buiten werktijd

Mishandeling door politieagent buiten werktijd

De rechtbank Overijssel heeft op 17 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over mishandeling.

Mishandeling door politieagent buiten werktijd

Feiten en omstandigheden

De verdachte werd verdacht van mishandeling. Hij werd er immers van verdacht het slachtoffer te hebben geslagen, als gevolg waarvan het slachtoffer pijn heeft ondervonden. De rechtbank Overijssel acht de mishandeling wettig en overtuigend bewezen. De verdachte heeft immers verklaard dat hij in het café een andere persoon heeft geslagen. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het slachtoffer heeft mishandeld door hem meermalen tegen het hoofd te stompen.

 

Noodweer?

Bewezen is verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. Vervolgens moest de rechtbank beoordelen of er feiten en omstandigheden aanwezig zijn die een beroep op noodweer rechtvaardigen, hetgeen de strafrechtadvocaat van de verdachte heeft aangevoerd. Hierbij gaat het om de rechtvaardiging van de verdediging van bepaalde rechtsgoederen tegen een wederrechtelijke aanranding.

De verdachte heeft verklaard dat hij naar huis wilde gaan, maar nog naar binnen liep in het café om zijn vriendin op te halen. Daar kwam hij jongens tegen die eerder die avond hadden geprobeerd een fles drank te pakken die aan de verdachte en zijn groep behoorde. Hij stelt toen door één van die jongens bij zijn jas te zijn gepakt, waarna hij één of twee klappen heeft gegeven om zich daartegen te verdedigen.

De rechtbank vindt de gang van zaken die de verdachte stelt onaannemelijk en zal dan ook niet van deze situatie uitgaan. Uit bewijsstukken blijkt dat de verdachte in een directe lijn naar de ingang van het café liep, naar binnen ging en korte tijd later weer buiten kwam. De café-eigenaar verklaart dat hij naast het incident stond, zich omdraaide en zag dat het slachtoffer een klap had gekregen en pijn had en dat de verdachte snel het café verliet. Uit deze gang van zaken blijkt niet van een aan de klap voorafgaande worsteling of dreigende situatie, waarbij de verdachte vergeefs probeerde weg te komen. Ook uit de camerabeelden blijkt dat de verdachte slechts ongeveer 30 seconden binnen is geweest, wat eveneens wijst op een gerichte actie van de verdachte. Al met al acht de rechtbank Overijssel dan ook niet bewezen dat er sprake is van noodweer, waardoor het beroep op noodweer wordt verworpen. Het bewezenverklaarde levert mishandeling op.

 

Strafoplegging mishandeling

De verdachte is een politieagent. Alhoewel hij op het moment van het incident niet in functie was, mag volgens de rechtbank worden verwacht dat hij weet hoe hij moet handelen in een dergelijke situatie. Daarnaast neemt de rechtbank in aanmerking dat de verdachte geen strafblaf heeft. Al met al veroordeelt de rechtbank Overijssel de verdachte tot betaling van een geldboete van 400 euro. Als de betaling van de geldboete achterwege blijft, zal een vervangende hechtenis van acht dagen worden toegepast.

 

Strafrechtadvocaat mishandeling

De veroordeling van de verdachte, een politieagent, zal wellicht grote gevolgen hebben voor de uitoefening van zijn werk. Het is daarom ook niet onverstandig om een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen wanneer u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf. De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.