Noodweersituatie zorgt voor vrijspraak mishandeling door gerechtshof Amsterdam

Vrijspraak mishandeling door gerechtshof Amsterdam

Op 21 februari heeft het gerechtshof Amsterdam vrijgesproken in een zaak over mishandeling.

Noodweersituatie zorgt voor vrijspraak mishandeling door gerechtshof Amsterdam

Aan de verdachte werd in deze zaak mishandeling ten laste gelegd. Hij werd ervan verdacht opzettelijk een persoon te hebben mishandeld door met een tot vuist gebalde hand tegen de mond, althans in het gezicht van het slachtoffer te hebben geslagen en gestompt, waardoor bij dit slachtoffer letsel is ontstaan en waardoor het slachtoffer pijn heeft ondervonden.

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft aangegeven dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer en dat er daardoor niet tot een bewezenverklaring van mishandeling kan worden gekomen. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde als volgt. Door de bewijsstukken uit het dossier is vast komen te staan dat de verdachte het slachtoffer tegen het gezicht heeft geslagen en gestompt. Er dient, als gevolg van het standpunt van de strafrecht advocaat van de verdachte, antwoord te worden gegeven op de vraag of het handelen van de verdachte ‘opzettelijk mishandelend’ was of dat er sprake was van (zelf)verdediging. De verdachte heeft, met ondersteuning van foto’s, het volgende verklaard. De verdachte was in de bewuste nacht in de woning van zijn vriendin. Doordat hij geluidsoverlast ondervond, ging hij naar de centrale hal van het flatgebouw, waar hij werd opgewacht door het slachtoffer. De verdachte is vervolgens naar de parkeerplaats van het flatgebouw gelopen, omdat het slachtoffer agressief overkwam. Hierop werd de verdachte gevolgd door het slachtoffer en de verdachte werd vervolgens twee keer geschopt door het slachtoffer. Vrienden van het slachtoffer hebben het slachtoffer vastgepakt, waarna de verdachte de centrale hal van het flatgebouw is ingegaan. De verdachte verklaart dat hij van plan was in de woning de politie te bellen, maar op weg naar de woning kwam hij het slachtoffer tegen, welke direct op de verdachte afkwam, met zijn hoofd tegen de verdachte ging aanstaan en hem een duw gaf. De verdachte stond hierbij in een hoek, als reactie waarop de verdachte het slachtoffer een tik met de vuist gaf, met de bedoeling dat het slachtoffer weg ging, om zich zo te verdedigen. Dit ondersteunt het pleidooi van de strafrecht advocaat, dat er sprake was van een noodweersituatie.

 

Oordeel van het gerechtshof aan de hand van het pleidooi van de strafrechtadvocaat over mishandeling

Het Hof volgt het standpunt van de advocaat voor mishandeling en acht de verklaring van de verdachte over de gang van zaken aannemelijk, mede gelet op de omstandigheid dat deze verklaring steun vindt in een getuigenverklaring. Het Hof oordeelt dat het slachtoffer de verdachte belaagde vanaf het moment dat hij zich naar de centrale hal begaf. Buiten op de parkeerplaats is het slachtoffer de verdachte achterna gekomen en heeft hij hem geschopt. Daarnaast heeft het slachtoffer de verdachte nogmaals opgezocht en geduwd, waarbij de verdachte in een klein ruimte in een hoek stond. Het Hof oordeelt dat de verdachte zich, gezien de omstandigheden, mocht verdedigen op de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Er bestond voor de verdachte geen reële mogelijkheid om zicht op dat moment te onttrekken aan de situatie door weg te gaan. De gegeven vuistslag op de mond van het slachtoffer kan worden aangemerkt als noodzakelijk en geboden. Het Hof oordeelt dan ook dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de tenlastegelegde gedraging als ‘opzettelijk mishandelend’ kan worden aangemerkt en spreekt verdachte dan ook vrij voor mishandeling.

De strafrechtadvocaat van verdachte heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van mishandeling. Een noodweersituatie komt niet zelden voor bij strafzaken over mishandeling. Een strafrecht advocaat van ons kantoor heeft jarenlange ervaring in soortgelijke zaken, waardoor een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u zal worden bereikt. Wij bereiken regelmatig vrijspraak in strafzaken over mishandeling. Door het invullen van het contactformulier komt u gratis in contact met een ervaren strafrechtadvocaat voor mishandeling. Wij werken op basis van pro-deo.