Gevangenisstraf voor ontucht met pleegkind van partner

Gevangenisstraf voor ontucht met pleegkind van partner

De rechtbank Noord-Holland heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan in een zaak over ontucht met een pleegkind.

Gevangenisstraf voor ontucht met pleegkind van partner

De verdachte werd in deze zaak verdacht van ontucht. De medeverdachte (pleegmoeder van het slachtoffer) en de verdachte (vriend van de pleegmoeder) hebben immers met het slachtoffer dat ten tijde van het delict jonger was dan 16 jaar (pleegkind) ontuchtige handelingen verricht, terwijl zij in verminderd bewustzijn dan wel lichamelijke onmacht verkeerde, doordat zij dronken was gevoerd door de verdachte en de medeverdachte. De pleegmoeder liep naar boven en het slachtoffer werd meegetrokken aan haar arm, waar ze werd uitgekleed door de verdachte en medeverdachte en de ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden.

 

Standpunt strafrechtadvocaat ontucht

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft vrijspraak ten aanzien van de ten laste gelegde ontucht bepleit. De strafrechtadvocaat stelde hiertoe dat de verklaring van het slachtoffer volstrekt onbetrouwbaar is en dat deze niet wordt ondersteund door de verklaring van getuigen en overige bewijsmiddelen. Daarnaast heeft de advocaat bepleit dat het slachtoffer niet aan de zorg van de verdachte was toevertrouwd, omdat de verdachte enkel een relatie had met de pleegmoeder.

 

Oordeel rechtbank Noord-Holland

De rechtbank stelt voorop dat zedenzaken zich doorgaans kenmerken door het feit dat er twee personen bij aanwezig waren, maar in deze zaak zijn er drie personen betrokken, waardoor er extra zorgvuldig naar de afgelegde verklaringen moet worden gekeken. De rechtbank stelt dat uit de aangifte blijkt dat het slachtoffer uit eigen herinnering heeft verklaard en dat zij ook heeft verklaard dat zij zich sommige momenten niet meer kan herinneren omdat ze dronken was ten tijde van het incident. Het slachtoffer heeft verklaard dat zij in eerste instantie geen aangifte wilde doen uit schaamte en angst voor represailles. Pas na het gesprek met de politie heeft het slachtoffer het verhaal aan een vriendin verteld. De rechtbank ziet dit als omstandigheden die de verklaring van het slachtoffer authentiek en betrouwbaar maken. Daarnaast constateerde de rechtbank dat de verklaring van het slachtoffer op essentiële punten overeenkomt met de verklaring van de getuige(n). Ook nam de rechtbank in aanmerking dat de open seksuele moraal in het gezin van de medeverdachte werd bevestigd door getuigen, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de verklaringen.

De rechtbank acht al met al wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan seksueel misbruik, dan wel ontucht.

 

Was het slachtoffer aan zijn zorg of waakzaamheid toevertrouwd?

Vervolgens was het de vraag of het slachtoffer aan de zorg en/of waakzaamheid van de verdachte was onderworpen. Het slachtoffer was tijdens het ten laste gelegde feit pleegkind van de medeverdachte. De verdachte, de partner van de medeverdachte, kwam vaak over de vloer en bleef ook slapen. De rechtbank oordeelde dan ook dat het slachtoffer en de andere kinderen van de medeverdachte niet alleen aan de zorg en waakzaamheid van de medeverdachte waren toevertrouwd, maar ook aan die van de verdachte. Daarnaast is er een groot leeftijdsverschil tussen het slachtoffer en de verdachte, waardoor de rechtbank van oordeel is dat er sprake was van een afhankelijkheidsrelatie. Het slachtoffer was aan de zorg en de waakzaamheid van de verdachte toevertrouwd. Dit zal worden meegewogen in de strafoplegging.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Daarnaast mag de verdachte geen contact opnemen, zoeken of hebben met het slachtoffer en moet hij aan haar een schadevergoeding betalen van € 5.000,00.

                                                                          

Strafrechtadvocaat voor ontucht

Deze zaak is een mooi voorbeeld van het feit dat er zware straffen staan op ontucht, waardoor bijstand van een strafrechtadvocaat verstandig is. Indien u zelf verdachte bent van ontucht kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. Een advocaat van strafrecht-advocaat.nl zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u dan ook een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor ontucht direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo!