Ontucht tien jaar oudere man met minderjarig meisje

Ontucht tien jaar oudere man met minderjarig meisje

De rechtbank Amsterdam heeft op 30 november 2018 uitspraak gedaan in een zaak over ontucht met een minderjarige.

Ontucht tien jaar oudere man met minderjarig meisje

Feiten en omstandigheden

De verdachte werd in deze zaak verdacht van ontucht. Hij werd er immers van beschuldigd dat hij zich op verschillende momenten schuldig heeft gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met het slachtoffer, die toen jonger was dan 16 jaar.

 

Standpunt strafrechtadvocaat ontucht

De strafrechtadvocaat stelt dat de verdachte voorafgaand aan het seksueel contact niet wist dat het slachtoffer minderjarig was, zij heeft zich op het internet voorgedaan als een 18-jarige. Verdachte heeft het contact direct verbroken toen hij op de hoogte raakte van haar ware leeftijd.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank stelt dat het voor een bewezenverklaring van ontucht niet noodzakelijk is dat de verdachte op de hoogte was van de werkelijke leeftijd van het slachtoffer. De strafbepaling strekt er immers toe bescherming te bieden aan jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar tegen het ondergaan van seksuele handelingen.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte en het slachtoffer op meerdere momenten seksuele handelingen met elkaar hebben verricht, toen het slachtoffer 13 tot 14 jaar oud was. De seksuele handelingen waren in strijd met de heersende sociaal-ethische norm en de verdachte heeft dus ontuchtig gehandeld. De verdachte en het slachtoffer schelen immers tien jaar in leeftijd, ofwel er is sprake van een aanzienlijk leeftijdsverschil, wat seksueel contact met zo’n jong meisje in de regel ontuchtig maakt. Daarnaast volgt uit het dossier dat het slachtoffer ook al ten tijde van het contact met de verdachte beschadigd, en dus kwetsbaar, was. Zij verklaart immers dat zij vaker ernstig seksueel is misbruikt. Het slachtoffer heeft zichzelf verwond en de verdachte heeft dit ook bij haar gezien. Het slachtoffer heeft na het contact met de verdachte last gekregen van paniekaanvallen. Juist jeugdigen zoals het slachtoffer behoeven bescherming tegen seksueel geweld. Het seksuele contact tussen de verdachte en het slachtoffer moet als ongelijkwaardig worden aangemerkt en de rechtbank Amsterdam acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 181 dagen, waarvan 180 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uur, te vervangen voor 120 dagen vervangende hechtenis. Verder moet de verdachte een schadevergoeding betalen.

 

Strafrechtadvocaat ontucht

Indien u verdacht wordt van ontucht is het niet onverstandig om een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen. De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor ontucht direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.