Bewezenverklaring ontucht zonder oplegging van straf of maatregel

Bewezenverklaring ontucht zonder oplegging van straf of maatregel

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak over ontucht.

Bewezenverklaring ontucht zonder oplegging van straf of maatregel

De verdachte in deze zaak stond terecht voor ontucht. Hij werd ervan verdacht het slachtoffer te hebben gedwongen tot het dulden van een ontuchtige handeling, door haar plotseling op haar rechterbil te hebben geslagen. De strafrechtadvocaat heeft bepleit dat zonder nadere motivatie niet kan worden vastgesteld dat de verdachte handelde vanuit een seksuele intentie.

 

Oordeel rechtbank Midden-Nederland

Gelet op de camerabeelden van het incident en de verklaring van de verdachte dat het maar een grapje was, kan wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte het slachtoffer op haar bil heeft geslagen. De rechtbank is van mening dat er sprake is van een ontuchtige handeling als bedoeld in de wet als er sprake is van een handeling van seksuele aard die in strijd is met een sociaal-ethische norm. De beoordeling of een handeling als zodanig kan worden gekwalificeerd hangt af van de aard van de gedraging en de omstandigheden van het geval.

Vaststaat dat de verdachte achter een voor hem onbekende politieagente liep en dat hij haar met zijn hand op haar bil heeft geslagen. De rechtbank is van mening dat deze handeling van seksuele aard is, omdat de bil als lichaamsdeel, vanuit seksueel oogpunt, niet als neutraal kan worden beschouwd. Het is algemeen bekend dat niemand hoeft te dulden dat hij/zij plotseling en ongewenst op zijn/haar bil wordt geslagen. De verdachte heeft verklaard dat hij handelde uit blijdschap, hetgeen de seksuele aard van de handeling en het met deze sociaal-ethische norm strijdige karakter daarvan niet wegneemt.

Al met al acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het slachtoffer heeft gedwongen tot het dulden van een ontuchtige handeling door met zijn hand op de kleding van de rechterbil van het slachtoffer te hebben geslagen, hetgeen plotseling en onverhoeds heeft plaatsgevonden. De rechtbank verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, maar heeft bepaald dat er geen straf of maatregel wordt opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat ontucht

Zelf verdacht van ontucht? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor ontucht. De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor ontucht direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.