Ontucht met drie kleindochters

Ontucht met drie kleindochters

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan in een zaak over ontucht.

Ontucht met drie kleindochters

De verdachte in deze zaak werd verdacht van het plegen van ontucht met drie kleindochters.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft verklaard dat hij zijn kleinkinderen wel eens aanhaalde en knuffelde, maar dat hij daarbij geen seksuele bedoelingen had.

 

Oordeel gerechtshof

De verdachte heeft tijdens het politieverhoor gedetailleerd verklaard over de relatie en omgang met de slachtoffers en heeft de beschuldigingen ontkend. Daarnaast heeft hij gedetailleerd verklaard over bepaalde handelingen die hij wel bij de slachtoffers zou hebben verricht. Met betrekking tot deze handelingen heeft de verdachte steeds aangeven dat deze zeker niet ontuchtig bedoeld waren.

Het gerechtshof is van mening dat niet is gebleken dat de afgelegde verklaringen niet betrouwbaar of niet in overeenstemming met de waarheid zouden zijn. De slachtofferverklaringen over de handelingen die de verdachte heeft uitgevoerd komen in essentie met elkaar overeen en versterken elkaar. Ook worden de aangiften ondersteund door de verklaringen van de ouders van de slachtoffers. De ouders verklaren immers naast hetgeen dat zij hebben gehoord van de slachtoffers ook over veranderingen in het gedrag van de slachtoffers en over hetgeen zij van de verdachte en zijn echtgenote hebben gehoord.

Al met al acht het gerechtshof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte ontucht heeft gepleegd met zijn kleindochters. Het gerechtshof acht de handelingen, in tegenstelling tot de verdachte, verder gaan dan slechts “stoeien en plezier maken” met zijn kleindochters, waarbij geen seksuele grenzen zouden zijn overschreden. Het gerechtshof is van mening dat de handelingen wel degelijk verdergaan dan dergelijke onschuldige handelingen en zijn als ontuchtig aan te merken. De verdachte is schuldig aan het met iemand beneden de leeftijd van 16 jaar buiten echt ontuchtige handelingen plegen, terwijl de schuldige het feit begaat tegen een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd.

 

Strafoplegging

De verdachte heeft door zijn handelingen op ernstige wijze de lichamelijke integriteit van de slachtoffers, zijn kleinkinderen, geschonden. Hierdoor is een normale en gezonde seksuele ontwikkeling, waar ieder kind recht op heeft, mogelijk doorkruist. Het is een algemeen bekend feit dat dit vaak langdurige en ernstige schade kan toebrengen aan de geestelijke gezondheid van het slachtoffer. Uit de verklaringen blijkt dat deze feiten daadwerkelijk ernstige gevolgen hebben teweeggebracht en nog teweeg brengen. De handelingen hebben daarnaast een grote impact gehad op de familie. Het hof neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij het vertrouwen dat een kleindochter in haar opa heeft en ook moet kunnen hebben, heeft geschaad.

De verdachte is door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 120 dagen, waarvan 117 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast is een taakstraf opgelegd voor de duur van 100 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 50 dagen hechtenis. Tot slot moeten er schadevergoedingen betaald worden.

 

Strafrechtadvocaat ontucht

Zelf verdacht van ontucht? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor ontucht direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast tarief en op basis van pro deo!