Oplichting door terugdraaien kilometerstand auto’s

Oplichting door terugdraaien kilometerstand auto’s

De rechtbank Overijssel heeft op 23 juli 2019 uitspraak gedaan in een zaak over oplichting.

Oplichting door terugdraaien kilometerstand auto’s

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor oplichting. Hij werd ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan oplichting door 10 personenauto’s te verkopen waarvan de kilometerstand was teruggedraaid. Daarnaast werd hij verdacht van valsheid in geschrift door onjuiste gegevens in te vullen op 2 inkoop-/verkoopfacturen.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De verdachte heeft zijn betrokkenheid bij de ten laste gelegde feiten ontkend. De strafrechtadvocaat heeft diverse bewijsverweren gevoerd, waarop de rechtbank Overijssel heeft gereageerd.

 

Oordeel rechtbank Overijssel

De rechtbank is van oordeel dat vast is komen te staan dat de verdachte telkens dezelfde werkwijze hanteerde. De verdachte kocht auto’s in het buitenland en verkocht deze in Nederland met een teruggedraaide kilometerstand en dus voor hogere bedragen dan passend was. De rechtbank oordeelt dat het in voorraad hebben en door middel van advertenties te koop aanbieden van auto’s met een teruggedraaide kilometerstand oplichting oplevert. De slachtoffers hebben een verkeerde voorstelling gekregen over de staat van de auto met daarbij horende gebreken en daarmee de waarde van de auto. Hierdoor hebben de slachtoffers een te hoog bedrag betaald voor de auto’s die zij bij de verdachte hebben gekocht. Dit deel van de tenlastelegging acht de rechtbank Overijssel wettig en overtuigend bewezen verklaard.

Ten aanzien van het overige deel van de tenlastelegging, te weten valsheid in geschrift, oordeelde de rechtbank als volgt. Gebleken is dat de administratieve werkzaamheden rondom de koop en verkoop van de auto’s werd gedaan door de medeverdachte. De verdachte kan immers nauwelijks lezen en schrijven. De medeverdachte handelde in samenspraak, dan wel in opdracht van verdachte. De rechtbank is van mening dat zij zodanig hebben samengewerkt dat sprake is van medeplegen van valsheid in geschrift.

De verdachte heeft zich aldus schuldig gemaakt aan oplichting, meermalen gepleegd en valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. De verdachte is veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 150 uur. Als deze taakstraf niet naar behoren wordt verricht, zal vervangende hechtenis worden toegepast voor de duur van 75 dagen. Daarnaast moet de veroordeelde schadevergoedingen betalen.

 

Strafrechtadvocaat oplichting

Zelf verdacht van oplichting? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor oplichting direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.