Opzetheling lokfiets wordt bestraft met werkstraf

Opzetheling lokfiets bestraft met werkstraf

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 31 juli 2017 uitspraak gedaan over opzetheling van een lokfiets van de politie.

Opzetheling lokfiets wordt bestraft met werkstraf

Aan de verdachte is in deze zaak ten laste gelegde dat hij, een goed, te weten een heren(lok)fiets van het merk Peugeot, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en of heeft overgedragen, terwijl hij wist, of had moeten vermoeden, dat de fiets uit misdrijf verkregen was. Aan de verdachte werd dus opzetheling ten laste gelegd. De verdachte is hiertoe in eerste aanleg, door de rechtbank Noord-Holland, veroordeeld tot het betalen van een geldboete van € 800,00, te vervangen voor 16 dagen hechtenis, waarvan € 400,00, te vervangen voor 8 dagen hechtenis, voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Verdachte heeft hiertoe hoger beroep ingesteld.

 

De feiten zoals deze blijken uit de dossierstukken

Uit het dossier blijkt dat de verdachte op de dag van het incident is opgebeld door een tussenpersoon met het bericht dat verdachte twee elektrische fietsen kon kopen. Na dit telefoongesprek is de verdachte naar de woning van de tussenpersoon gegaan. Van bovenaf de flat heeft de verdachte de fietsen beneden zien staan. Vervolgens heeft de verdachte de tussenpersoon een bedrag van € 175,00 overhandigd. De tussenpersoon heeft hiertoe, beneden op straat, de koop met de leverancier(s) gesloten. De verdachte is na de koop naar beneden gegaan, waar de fietsen in zijn bus werden geladen. Niet veel later arriveerde de politie, één van de elektrische fietsen betrof immers een gestolen lokfiets van de politie.

 

Verweer van de strafrechtadvocaat voor heling van de verdachte

De strafrecht advocaat heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangegeven dat de verdachte niet wist of redelijkerwijs had moeten weten/vermoeden dat de door hem gekochte fiets uit een misdrijf afkomstig was. De strafrechtadvocaat bepleit dan ook vrijspraak voor de aan het aan de verdachte ten laste gelegde strafbare feit opzetheling.

 

Standpunt van het gerechtshof naar aanleiding van verweer van de strafrecht advocaat

Het gerechtshof Amsterdam heeft ter terechtzitting het volgende geoordeeld, wat steun vindt in de dossierstukken. Allereerst is de verdachte een voormalig fietsenhandelaar. Het Hof bepaalt hiertoe dat mag worden aangenomen dat hij zich in het verleden professioneel met de in- en verkoop van fiets heeft beziggehouden, waardoor om die reden een bijzondere oplettendheid van de verdachte mocht worden verwacht. Daarnaast is uit het dossier gebleken dat de verdachte de fiets heeft gekocht van een tussenpersoon, welke hij slechts bij zijn voornaam kende en welke hij kende doordat deze tussenpersoon in zijn fietsenzaak een werkstraf heeft uitgevoerd. Ook blijkt uit het dossier dat de verdachte de verkopers van de fiets niet mocht ontmoeten. De verdachte moest boven in de woning van de tussenpersoon wachten, terwijl de tussenpersoon de koop sloot. Tevens blijkt uit de bewijsmiddelen dat de koop op straat is gesloten voor een zeer lage prijs, namelijk € 175,00 voor twee elektrische fietsen. Tot slot merkt het Hof op dat de verdachte niet heeft gekeken of gevraagd of er een bijbehorende sleutel bij de fiets aanwezig was. Ook heeft de verdachte niet geïnformeerd naar de herkomst van de fiets.

Al met al rechtvaardigen deze feiten en omstandigheden, die steun vinden in de aanwezige bewijsmiddelen, dat de verdachte op het moment van de koop van de fietsen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de fiets uit een misdrijf afkomstig was, wat ook daadwerkelijk het geval bleek te zijn in deze zaak. Het Hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan heling.

 

Strafoplegging voor heling

Het Hof merkt op dat door heling de afzetmarkt voor gestolen goederen in stand wordt gehouden, wat de verdachte wordt aangerekend. De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft het Hof gevraagd geen geldboete op te leggen, gezien de financiele situatie van de verdachte. Het Hof volgt dit standpunt en veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 30 uren, te vervangen voor 15 dagen hechtenis. Het Hof heeft eveneens bepaald dat 10 uren, te vervangen voor 5 dagen hechtenis, voorwaardelijk worden opgelegd met een proeftijd van 2 jaren.

 

Strafrechtadvocaat voor heling

De strafrechtadvocaat heeft er, dankzij zijn pleidooi, in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte een taakstraf moet uitvoeren voor heling, in plaats van een geldboete, die niet passend was gezien de financiële situatie van de verdachte. Indien u verdacht wordt van heling, of een soortgelijk misdrijf, kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. De raadsman zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wij werken landelijk en op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Indien u het contactformulier invult zal een ervaren strafrecht advocaat voor heling vrijblijvend contact met u opnemen over uw strafzaak.