Geen veroordeling voor poging tot doodslag door geslaagd beroep op noodweer

Geen veroordeling voor poging tot doodslag door geslaagd beroep op noodweer

De rechtbank Noord-Holland heeft op 12 augustus 2019 uitspraak gedaan in een zaak over poging tot doodslag.

Geen veroordeling voor poging tot doodslag door geslaagd beroep op noodweer

De verdachte in deze zaak stond terecht voor poging tot doodslag. Hij werd ervan verdacht het slachtoffer met een mes in de borst te hebben gestoken.

De rechtbank komt gelet op de bewijsmiddelen en door het feit dat er sprake is van een bekennende verdachte, tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit. Het bewezenverklaarde levert poging tot doodslag op.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft bepleit dat de verdachte een beroep op noodweer toekomt en hierdoor moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

 

Oordeel rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat voor een geslaagd beroep op noodweer vereist is dat de handeling wordt geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding of de onmiddellijke dreiging daarvan.

Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat op het moment dat de vechtpartij tussen de verdachte en het slachtoffer voorbij lijkt te zijn, het slachtoffer liep immers weg, de verdachte naar zijn fiets liep en weg wilde gaan, maar dat het slachtoffer opeens weer voor hem stond met een stok in zijn hand. Het slachtoffer heeft de verdachte met die stok geslagen, hetgeen door andere bewijsmiddelen in het dossier wordt ondersteund. Hierdoor werd de verdachte geconfronteerd met een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, waartegen hij zich heeft mogen verdedigen.

Vervolgens was het van belang te oordelen of de wijze van verdediging van de verdachte in redelijke verhouding stond tot de ernst van de aanranding en of niet voor een andere uitweg gekozen had kunnen worden. De rechtbank oordeelt dat van de verdachte niet gevergd kon worden dat hij zich op een andere wijze aan de gewelddadige situatie onttrok. De verdachte stond immers met zijn rug tegen een grote plantenbak en de neef van het slachtoffer stond voor de verdachte en heeft hem vastgepakt. Het slachtoffer sloeg de verdachte met een tak waarmee hij de verdachte op afstand kon raken. De verdachte heeft als verdedigingsmiddel een mes gepakt en eenmalig het slachtoffer daarmee gestoken. De rechtbank acht dit, gelet op de twee-tegen-één situatie passend. Daarnaast is gebleken dat de verdachte, nadat het gevaar geweken was, geen geweld meer heeft uitgeoefend tegen het slachtoffer. Van de verdachte kon op dat moment niet gevergd worden dat hij, op het moment dat hij met de tak werd geslagen, rustig na zou denken over de vraag waar hij zou steken. Hierdoor kon van de verdachte niet verwacht worden dat hij minder vitale delen van het lichaam van het slachtoffer zou hebben geraakt.

De rechtbank acht dan ook het uitoefenen van geweld door de verdachte, dat bestond uit het eenmalig steken met een mes in de borst van het slachtoffer, geboden in de dreigende situatie die zich voordeed. Daardoor komt de verdachte een geslaagd beroep toe op noodweer en wordt de verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.

 

Strafrechtadvocaat poging tot doodslag

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat een strafrechtadvocaat kan bepleiten dat is voldaan aan noodweer. Zelf verdacht van poging tot doodslag? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging zoals in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor poging tot doodslag direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.