Poging tot doodslag op vader in verzorgingstehuis

Poging tot doodslag op vader in verzorgingstehuis

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 29 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over onder andere poging tot doodslag.

Poging tot doodslag op vader in verzorgingstehuis

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor poging tot doodslag op zijn vader. Hij werd er immers van beschuldigd een foto van een mes te hebben gemaakt en vervolgens een WhatsApp-groep te hebben aangemaakt met als groepsnaam ‘hij is aan de beurt’, waarbij als groepsafbeelding de foto van het mes werd gebruikt. In de WhatsApp-groep heeft hij een bericht gestuurd met de tekst ‘ik ben onderweg hij gaat kapot’. Vervolgens is de verdachte met een mes naar het verzorgingstehuis gegaan waar zijn vader verbleef. Hier is hij het tehuis binnengedrongen door inklimming via een raam. De verdachte is op een afdeling van het verzorgingstehuis gekomen en heeft geprobeerd deuren en ramen te forceren, verbreken en in te slaan om zich te kunnen begeven naar de afdeling waar zijn vader zich op dat moment bevond.

 

Oordeel rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank stelt allereerst dat de verdachte na het incident tegenover de verbalisanten een verklaring heeft afgelegd, waaruit volgt dat hij heeft gehandeld met het opzet zijn vader te vermoorden. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde ten aanzien van de poging tot doodslag als volgt, als gevolg van bewijsmiddelen. De verdachte had het voornemen zijn vader te doden door hem met een mes in zijn nek te steken. Hiertoe is hij met een mes naar het verzorgingstehuis gegaan waar zijn vader verbleef. Vervolgens is hij binnengedrongen op een afdeling en heeft hij geprobeerd deuren en ramen te forceren, te verbreken en in te slaan om naar de afdeling te kunnen waar zijn vader verbleef. De deuren in het verzorgingstehuis werken met een code en de deuren gingen ook niet open door het geweld dat de verdachte uitoefende. Hierdoor kon de verdachte de afdeling niet verlaten en is hij hier door de politie aangehouden. Deze gedragingen in combinatie met de eerder genoemde verklaring van de verdachte moeten naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als te zijn gericht op de voltooiing van het voorgenomen misdrijf. Er heeft geen rechtstreeks contact plaatsgevonden tussen de verdachte en zijn vader, maar dat doet daaraan niet aan af. Het feit dat de verdachte de afdeling waar zijn vader verbleef niet heeft kunnen bereiken, is gelegen in omstandigheden die buiten de verdachte liggen. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag op zijn vader. Daarnaast is de verdachte veroordeeld voor het opzettelijk en wederrechtelijk beschadigen van een goed dat aan een ander toebehoort en voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd.

 

Strafoplegging poging tot doodslag

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast zijn bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo moet de verdachte zich bijvoorbeeld laten behandelen voor zijn psychische problematiek en is een locatieverbod opgelegd voor het verzorgingstehuis. Ook moet de verdachte zich gedurende de proeftijd onthouden van het gebruik van alcohol en is hij verplicht mee te werken aan bloedonderzoek en urineonderzoek. Verder is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 240 uren, te vervangen voor 120 dagen hechtenis indien het niet (naar behoren) wordt verricht en moet de verdachte schadevergoedingen betalen.

 

Strafrechtadvocaat poging tot doodslag

In deze zaak is goed te zien dat er zware straffen staan op poging tot doodslag. Zelf verdacht van poging tot doodslag? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijk straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.