Veroordeling voor rijden onder invloed

Veroordeling voor rijden onder invloed

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in een zaak over rijden onder invloed.

Veroordeling voor rijden onder invloed

De verdachte in deze zaak stond terecht voor rijden onder invloed. Hij werd ervan verdacht als bestuurder van een personenauto dit voertuig te hebben bestuurd na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank dat zijn alcoholgehalte in zijn adem bij een onderzoek 705 microgram, althans hoger dan 220 gram microgram per liter uitgeademde lucht bleek te zijn, waarna een verkeersongeval heeft plaatsgevonden en de auto te water is geraakt.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft aangevoerd dat niet bewezen kan worden dat hij met meer dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht achter het stuur heeft gezeten en dat hij zich dus niet schuldig heeft gemaakt aan rijden onder invloed. De verdachte heeft daartoe bij de politie en ter terechtzitting verklaard dat hij thuis, na het ongeval, borrels heeft gedronken.

 

Oordeel gerechtshof

Het Hof ziet geen aanleiding om te twijfelen aan het geschetste tijdspad. Om 16.27 uur komt er bij de politie een melding binnen van een te water geraakt voertuig. Door het ambulancepersoneel is verklaard dat de bij het ongeval aanwezige personen, de verdachte en een getuige, om 16.42 uur met een bloedgang zijn weggereden. Het is niet duidelijk geworden waarom de verdachte bij de getuige in de auto stapte toen de ambulance arriveerde. Uit verklaringen van zowel de getuige als de verdachte is gebleken dat het ongeveer 10 minuten tot een kwartier rijden is van de plaats van het ongeval tot de woning van de verdachte. Hieruit maakt het Hof op dat de verdachte op zijn vroegst rond 16.52 uur bij de woning is aangekomen. De getuige heeft verklaard dat hij ongeveer 5 minuten na zijn vertrek bij de woning van de verdachte de politie heeft geïnformeerd. Uit bewijsmiddelen is gebleken dat dit telefoontje om 17.00 uur is gedaan. Dit zou betekenen dat de verdachte, omdat de politie om 17.06 uur bij de woning arriveerde, in een tijdsbestek van maximaal 14 minuten zich zou moeten hebben omgekleed en vervolgens 6 tot 8 borrels zou moeten hebben gedronken.

De verdachte heeft verklaard dat hij reeds anderhalf tot twee uur thuis was voordat de politie bij hem thuis was. De politie heeft bij de verdachte thuis geen flessen drank of glazen gezien. Daarnaast is gebleken dat de verdachte inconsistent verklaart over zijn alcoholgebruik voorafgaand aan het auto-ongeval, of hij wel of niet in de woning is geweest om zich om te kleden nadat hij door de getuige was thuisgebracht en wat de concrete reden is geweest van het in de sloot raken met de auto. Het Hof acht de verklaring van de verdachte dat hij na het ongeval borrels heeft gedronken volstrekt onaannemelijk en niet geloofwaardig. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan rijden onder invloed.

De verdachte is veroordeeld tot een geldboete van 750 euro, bij gebreke van betaling te vervangen voor 15 dagen hechtenis. Daarnaast is de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen ontzegd voor de duur van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

 

Strafrechtadvocaat rijden onder invloed

Zelf verdacht van rijden onder invloed? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor rijden onder invloed direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.