Tegenonderzoek rijden onder invloed

Tegenonderzoek rijden onder invloed

De Hoge Raad heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over rijden onder invloed.

Tegenonderzoek rijden onder invloed

De verdachte in deze zaak stond terecht voor rijden onder invloed. Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken, omdat de verbalisanten de verdachte niet hebben gewezen op zijn recht op tegenonderzoek. In jurisprudentie is bepaald dat de regeling omtrent de mogelijkheid tot het doen verrichten van een tegenonderzoek deel uitmaakt van een stelsel van strikte waarborgen. In deze zaak is verzuimd de verdachte te wijzen op dit recht op tegenonderzoek en is deze regel dus niet in acht genomen. Hieruit volgt dat het bewijs van het rijden onder invloed niet (mede) op het resultaat van het ademonderzoek mag worden gebaseerd. Dit houdt in dat het resultaat van het ademonderzoek van het bewijs moet worden uitgesloten. Bij gebrek aan toereikend wettig bewijs zal de verdachte van het ten laste gelegde moeten worden vrijgesproken.

De Hoge Raad werd vervolgens voor de vraag gesteld of het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen inzake de mededeling van het recht op een tegenonderzoek, behoort tot de strikte waarborgen. De Hoge Raad oordeelt dat de bepaling kort gezegd inhoudt dat in geval van een ademonderzoek de opsporingsambtenaar het resultaat van het ademonderzoek direct aan de verdachte mededeelt en hem indien het ademonderzoek het vermoeden bevestigt dat het alcoholgehalte hoger is dan wettelijk is toegestaan, erop wijst dat hij het recht heeft op een tegenonderzoek. Het Hof heeft geoordeeld dat die verplichting tot mededeling van dat recht op een tegenonderzoek moet worden gerekend tot de strikte waarborgen. Dat is juist, aldus de Hoge Raad.

 

Strafrechtadvocaat rijden onder invloed

Wordt u verdacht van rijden onder invloed? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Ook wanneer er een soortgelijke fout is gemaakt in uw strafzaak, kan een strafrecht advocaat u helpen dat aan te tonen en wellicht vrijspraak te bereiken. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor rijden onder invloed direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.