Roeleloosheid in het wegenverkeersrecht

Roekeloos gereden? Roekeloosheid in het verkeersrecht

U ontvangt een dagvaarding om voor de meervoudige strafkamer te verschijnen bij een verkeersongeluk met zwaar letsel of de dood tot gevolg. U wordt dan verweten dat een aan uw schuld te wijten verkeersongeval is gebeurd. Ook staat er dat u mogelijk roekeloos heeft gereden. Wat is roekeloosheid eigenlijk?

Als u verdacht wordt van het veroorzaken van een verkeersongeluk met zwaar letsel of de dood als gevolg, wordt u vervolgd voor artikel 6 wegenverkeerswet (ook wel 6wvw genoemd). Dit houdt in dat men zegt dan door uw schuld het verkeersongeval is gebeurd. De gevolgen, dus het zware letsel of de dood, wordt dan als zogemaamde strafverzwarende omstandigheid meegenomen.

Dit staat dus los van het eventueel opzettelijk veroorzaken van een ongeval. Dat zou namelijk poging tot doodslag of doodslag opleveren als iemand is overleden danwel (opzettelijke) zware mishandeling.

 

Schuldvormen wegenverkeerswet en roekeloos rijden

Het verkeersrecht kent meerdere schuldvormen. Bij de lichtste vorm bent u niet strafbaar (niet elke fout of mate van verwijtbaarheid levert een voldoende mate van schuld op voor een strafbaarheid of veroordeling). De zwaarste gradatie, die (net) onder de opzetvariant ligt houdt de roekeloosheid in.

Niet elk (erg) gevaarlijk rijden is roekeloos volgens de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege). Dit hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval en de mate van gevaarzetting.

Dit is belangrijk omdat op roekeloos rijden erg hoge straffen staan, vaak forse gevangenisstraf. Ook vereist de Hoge Raad dat bij veroordeling voor roekeloosheid de veroordeling dan erg goed wordt gemotiveerd. Anders gezegd: De rechter moet goed motiveren waarom naar diens reden sprake is van dusdandig gevaarlijk rijgedrag dat een veroordeling voor roekeloos rijden aan de orde zou zijn.

Voor deze blog gaat het te ver om hier alle (complexe) juridische uitgangspunten uit te leggen.

Ter verduidelijking en als voorbeeld kan ik wel geven het rijden met een motorfiets op een fietspad met een snelheid van 100 kilometer per uur met gevaarlijke inhaalacties. In zo'n situatie zou sprake kunnen zijn van roekeloos rijden. Het enkel hard rijden op de snelweg (al is het 200 kilometer per uur), zal daarvoor al snel onvoldoende zijn.

Overigens is er wel de roep vanuit de politiek om het begrip roekeloosheid 'op te rekken' en bij wet te bepalen dat daarvan (al) eerder sprake zal zijn. Overigens mijns inziens volstrekt onnodig, nu de andere schuldgradaties voldoende ruimte bieden voor het opleggen van zware straffen indien dat aan de orde zou zijn gezien de feiten en de omstandigheden. Wordt vervolgd in elk geval..

Als strafrechtadvocaat met ervaring in verkeersrecht zaken kunnen wij u helpen bij de beoordeling van de strafzaak én kunnen aanvoeren en bepleiten dat van roekeloosheid geen sprake is en de juiste (lagere) schuldgradatie te bepleiten.

Als u het contactformulier invult neemt een verkeersrecht advocaat vrijblijvend contact met u op.

Contactformulier verkeersrecht advocaat

Contact strafrechtadvocaat

Direct gratis vrijblijvend in gesprek met een ervaren advocaat


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


mr. Sander Arts

mr. Sander Arts

Specialist verkeersrecht

mr. S. Arts (Sander) is meer dan 20 jaar strafrechtadvocaat. Hij treedt als advocaat voor veel cliënten op in complexe strafzaken, waaronder verkeersrecht zaken met zwaar letsel en overlijden