Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis voor stalking en bedreigingen

Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis voor stalking en bedreigingen

De rechtbank Overijssel heeft op 4 november 2019 uitspraak gedaan in een zaak over onder andere stalking/belaging.

Plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis voor stalking en bedreigingen

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor stalking/belaging. Hij werd er immers van verdacht in de periode van 1 maart 2018 tot 20 februari 2019 wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk te hebben gemaakt op eens anders persoonlijke levenssfeer door veelvuldig foto’s van de dochter van het slachtoffer op Facebook te plaatsen en teksten met bedreigende, beledigende en kwetsende inhoud bij die foto’s te plaatsen met het oogmerk het slachtoffer te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden of vrees aan te jagen. Daarnaast stond de verdachte terecht voor meerdere bedreigingen van verschillende slachtoffers.

 

Feiten en omstandigheden

Ten aanzien van de stalking heeft het slachtoffer in november 2018 aangifte gedaan. Verdachte heeft gedurende de tenlastegelegde periode op Facebook berichten geplaatst met daarin foto’s en teksten waarbij hij schrijft dat hij de vader is van de dochter van het slachtoffer. In februari 2019 heeft het slachtoffer opnieuw aangifte gedaan, omdat het plaatsen van de berichten op Facebook door de verdachte nog steeds doorging. Vervolgens is er onderzoek verricht, waarbij op het Facebook-account van de verdachte berichten over het slachtoffer en haar dochter werden aangetroffen. De verdachte is meermalen aangesproken door de politie op zijn gedrag, maar is desondanks niet gestopt met het plaatsen van Facebook-berichten over het slachtoffer en haar dochter.

 

Oordeel rechtbank Overijssel

De rechtbank acht bij de beoordeling van de vraag of sprake is van stalking/belaging verschillende factoren van belang, namelijk de aard, duur, frequentie en intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijke leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer. De rechter is van mening dat de verdachte veelvuldig en op indringende en intensieve wijze berichten over het slachtoffer en haar dochter op Facebook heeft geplaatst. Hierdoor is het normale leven van het slachtoffer en haar dochter op een verwijtbare wijze beïnvloed en belemmerd. Door, desondanks waarschuwingen van de politie, toch door te gaan met het plaatsen van Facebook-berichten, zijn de gedragingen van de verdachte als wederrechtelijk en stelselmatig te kwalificeren. Hierdoor is er naar het oordeel van de rechtbank sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Al met al acht de rechtbank de stalking/belaging wettig en overtuigend bewezen. Ook acht de rechtbank een viertal bedreigingen van de verdachte wettig en overtuigend bewezen.

 

Strafoplegging

Uit verschillende deskundigenrapportages is naar voren gekomen dat er bij de verdachte ten tijde van het plegen van de strafbare feiten sprake was van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Zo is er sprake van een lichtverstandelijke beperking, cognitieve schade door amfetaminegebruik en zwakbegaafdheid. Ook lijdt de verdachte aan een ziekelijke stoornis, namelijk schizofrenie en een stoornis in het gebruik van amfetamine. De gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis van de geestvermogens hebben het gedrag van de verdachte beïnvloed ten tijde van het tenlastegelegde, aldus de deskundigen. Hierdoor is geadviseerd de verdachte voor het tenlastegelegde ontoerekeningsvatbaar te verklaren. De rechtbank ontslaat de verdachte derhalve van alle rechtsvervolging.

Al met al is gelast dat de verdachte wordt geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van één jaar. Daarnaast is een contactverbod opgelegd voor de duur van vijf jaren voor een zevental slachtoffers. Tot slot moet de verdachte schadevergoedingen betalen.

 

Strafrechtadvocaat stalking/belaging

Zelf verdacht van stalking? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor stalking/belaging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.