Stalking van twee ex-partners

Stalking van twee ex-partners

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan in een zaak over stalking.

Stalking van twee ex-partners

De verdachte in deze zaak stond terecht voor stalking. Zij werd ervan verdacht twee ex-partners te hebben belaagd. Daarnaast werd zij ervan verdacht dat zij zich niet aan een aanwijzing heeft gehouden en dat zij valse aangifte heeft gedaan.

Zelf verdacht van stalking? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan!

 

Feiten en omstandigheden

Uit de bewijsmiddelen blijkt het navolgende. Nadat de relatie van de verdachte en één van de slachtoffers uitging, heeft zij hem meer dan een jaar vele berichten gestuurd. De berichten vormden vanwege het dreigende karakter, de veelheid en gelet op de indringende, angstaanjagende en vervreemdende wijze een uiterst belastende inbreuk op het privéleven van het slachtoffer. Ook heeft de verdachte op naam van het slachtoffer erotische bestellingen gedaan bij webwinkels, hetgeen eveneens een ongewenste inmenging in het persoonlijke leven van het slachtoffer vormde.

Na deze belaging heeft de verdachte zich gedurende maanden schuldig gemaakt aan stalking van het andere slachtoffer, nadat deze de relatie met de verdachte beëindigde. De verdachte stuurde berichten naar hem en noemde daarin intieme details van de relatie. De stalking intensiveerde toen de verdachte het slachtoffer een rouwkaart stuurde waarin, in strijd met de waarheid, stond dat zij zou zijn overleden en op sociale media ontstonden nepprofielen van personen die zich voordeden als het slachtoffer en beweerden dat hij erachter zat. Dergelijke gedragingen hebben diep ingegrepen in het privéleven van het slachtoffer, zeker toen derden naar zijn woning kwamen om verhaal te halen.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof oordeelde als volgt. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat zij in een periode van ongeveer een jaar e-mails en WhatsApp-berichten heeft gestuurd naar het slachtoffer en uit zijn naam bestellingen heeft gedaan, omdat zij aandacht wilde. Gelet op de aard en inhoud van de berichten en de bestellingen en de frequentie daarvan, is zonder meer duidelijk dat het slachtoffer hiermee opzettelijk is lastiggevallen waardoor inbreuk is gemaakt op zijn persoonlijke levenssfeer. De gedragingen waren van dien aard dat zij zonder meer geschikt waren om het slachtoffer vrees aan te jagen, hem te dwingen contact met haar op te nemen en te dulden dat er een inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer werd gemaakt. Ook de overige stalking, het niet naleven van een aanwijzing en het doen van valse aangifte is wettig en overtuigend bewezenverklaard.

De verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van één maand, met een proeftijd van twee jaar. Ook is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uren. Verder zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd en moet de verdachte een schadevergoeding betalen.

 

Strafrechtadvocaat stalking

Zelf verdacht van stalking? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor stalking direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.