Gevangenisstraf voor stalken ex en in brand steken auto ex-schoonouders

Gevangenisstraf voor stalken ex en in brand steken auto ex-schoonouders

De rechtbank Limburg heeft op 22 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak over stalking.

Gevangenisstraf voor stalken ex en in brand steken auto ex-schoonouders

De verdachte in deze zaak stond terecht voor stalking. Hij werd er immers van verdacht het slachtoffer, zijn ex, te hebben belaagd. Daarnaast werd hij verdacht van brandstichting, door de auto van zijn ex-schoonouders in brand te steken.

 

Feiten en omstandigheden

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van stalking. Zij heeft verklaard dat de verdachte een Facebookaccount had aangemaakt op naam van hun dochter, via welk account hij intimiderende, dreigende berichten plaatste gericht aan het slachtoffer. Het slachtoffer heeft verklaard bang te zijn geweest dat de verdachte de bedreigingen uit zou voeren en voelde zich niet meer veilig in haar eigen huis of directe woonplaats. De verdachte zou dit hebben gedaan omdat hem door het slachtoffer werd verboden contact te hebben met hun dochter.

 

Oordeel rechtbank Limburg

De rechtbank stelt voorop dat het stoppen van de omgang, ook al heeft het slachtoffer de omgangsregeling eigenmachtig afgebroken, niet rechtvaardigt dat de verdachte op onevenredige wijze dat contact kon en mocht zoeken. De rechtbank is van mening dat de toon, strekking en frequentie waarmee de verdachte heeft getracht het slachtoffer te bewegen tot hernieuwd contact, welk contact zij niet wenste, van dien aard was dat niet gesproken kan worden van een normale en rechtmatige wijze van in contact komen. Ook stonden voor de verdachte alternatieve methoden open, zoals contact opnemen met een juridisch raadsman- of vrouw, de Raad voor de Kinderbescherming of een andere instantie. De verdachte heeft van deze minder op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer ingrijpende alternatieven geen gebruik gemaakt.

De berichten van de verdachte maken naar het oordeel van de rechtbank inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en in een frequentie die onder de gegeven omstandigheden als stelselmatig mag worden genoemd. De verdachte heeft gehandeld zoals hij heeft gedaan om het slachtoffer te dwingen tot contact en omgang met hun dochter. Daarnaast heeft de verdachte het slachtoffer in het verleden mishandeld en is de tenlastegelegde brandstichting bewezen, waardoor het niet anders kan zijn dan dat de berichten die geplaatst zijn door de verdachte bedoeld zijn om het slachtoffer vrees aan te jagen.

 

Strafoplegging stalking

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan stalking van zijn ex-partner. Hiermee heeft hij stelselmatig inbreuk gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Door zijn handelen heeft hij alleen rekening gehouden met zijn eigen behoefte om in contact te treden en heeft hij zich niet bekommerd om de gevolgen van zijn handelen voor het slachtoffer. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan brandstichting, hij heeft immers de auto van zijn ex-schoonouders in brand gestoken. Deze bijzonder ernstige en nare feiten hebben een grote impact op de ex-schoonouders en de ex-partner van de verdachte gehad.

Al met al is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

 

Strafrechtadvocaat stalking

Zelf verdacht van stalking? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor stalking direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.