Stalking en Mediation in strafzaken

Stalking in een strafzaak bij Meervoudige Kamer in de Rechtbank

Mediation in strafzaken

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij de ex-partner van zijn huidige vrouw gedurende een langere periode zou hebben lastig gevallen, in de volksmond ook wel stalking genoemd. Stalking houdt in het stelselmatig inbreuk maken op de levenssfeer van iemand anders door het verrichten van handelingen, bijvoorbeeld iemand meerdere malen bellen, poststukken laten bezorgen, e-mails sturen en zo zijn er nog tal van voorbeelden van stalkingshandelingen te bedenken. Stalkingszaken kunnen een dusdanige grote omvang hebben dat deze door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank behandeld moeten worden, zo ook in deze zaak. De verdachte wordt bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

 

De behandeling van de strafzaak

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak door de Meervoudige Kamer, waar de verdachte met zijn strafrechtadvocaat van Singel Advocaten Breda aanwezig is, worden de feiten en omstandigheden besproken aan de hand van de dagvaarding ook wel de tenlastelegging die door de officier van justitie is opgesteld.

 

In deze zaak betreft het een man die aangifte heeft gedaan tegen zijn ex-vrouw en haar nieuwe partner, de aangifte ziet op stalking gedurende een langere periode en zou bestaan uit meerdere stalkingshandelingen. Enkele stalkingshandelingen worden ter zitting door de verdachte bekend.

Op een gegeven moment wordt tijdens de inhoudelijke behandeling door de Voorzitter van de Meervoudige Kamer aan de verdachte en aangever gevraagd of zij willen meewerken aan mediation in het strafrecht, de voornaamste reden hiervoor is dat er kinderen bij betrokken zijn die niet de dupe mogen worden van deze strafzaak. Na overleg van de verdachte met zijn strafrechtadvocaat stemt verdachte in met mediaton, ook aangever stemt in met het voorstel van de Rechtbank.

 

Mediation in het strafrecht

Mediation kennen we voornamelijk uit het familierecht, maar sinds 2017 heeft mediation ook zijn intrede gedaan in het strafrecht en worden verdachten en strafrechtadvocaten hier meermaals mee geconfronteerd. Mediation in het strafrecht is een bemiddelingsproces dat op verschillende tijdstippen in het strafproces in gang kan worden gezet: direct na de aangifte, tijdens een lopende strafzaak of na afloop van een strafzaak, bijvoorbeeld als voorwaarde aan een straf gekoppeld. Mediation kan door de rechter worden voorgesteld maar dit kan ook heel goed door de strafrecht advocaat worden voorgesteld of bijvoorbeeld door de verdachte of het slachtoffer.

 

Gevolg voor de strafzaak

Tijdens de behandeling van deze strafzaak is op zitting duidelijk aan de verdachte en zijn strafrechtadvocaat aangegeven dat mediation (in dit geval) geen gevolgen heeft voor de afronding van de strafzaak en dat, als de verdachte en aangever instemmen met mediation, de zaak zal worden aangehouden en op een later moment zal worden voortgezet en dat er dan ook daadwerkelijk een uitspraak zal volgen in de strafzaak.

De mediation zal in dit geval dus geen gevolgen hebben voor de afronding van de strafzaak, maar zal wel gevolgen kunnen hebben voor de uitkomst van de strafzaak. Voordat de Voorzitter de inhoudelijke behandeling schorst, wordt een nieuwe datum voor de verdere behandeling van de strafzaak in overleg met de strafrechtadvocaat vastgesteld. Geslaagde mediation of niet, de strafzaak gaat door!