Geen aangifte doen van 40.735 euro op vliegveld

Geen aangifte doen van 40.735 euro op vliegveld

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 12 februari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over witwassen.

Geen aangifte doen van 40.735 euro op vliegveld

De verdachte in deze zaak stond onder andere terecht voor witwassen. Zij werd er immers van verdacht een aanzienlijk geldbedrag te hebben witgewassen.

 

Oordeel rechtbank Noord-Holland

De rechtbank acht het witwassen niet wettig en overtuigend bewezen, gelet op het navolgende. De verdachte heeft geprobeerd met een groot geldbedrag, namelijk 40.735 euro, Nederland uit te reizen via Schiphol. Een deel van dit geld, namelijk 20.000 euro, had de verdachte verstopt in haar bh. Toen haar werd gevraagd of zij nog meer geld bij zich had, heeft zij verklaard dat dat absoluut niet het geval was. Vervolgens werden echter in haar handtas en in haar vest nog meer geldbedragen aangetroffen, namelijk 5 briefjes van 500 euro en 111 briefjes van 100 euro. De verdachte heeft nagelaten van dit geld aangifte te doen bij de douane. De rechtbank oordeelt dat deze feiten en omstandigheden ertoe leiden dat een vermoeden van witwassen zonder meer gerechtvaardigd is.

De verdachte heeft vooral over de bestemming van het geld niet steeds consistent verklaard. Over de herkomst van het geld heeft de verdachte echter van het begin af aan een concrete verklaring afgelegd, namelijk dat een deel van het geld van haar kinderen was en dat het overige deel haar eigen spaargeld betrof. Deze verklaring heeft de verdachte telkens herhaald, ondanks dat er niet eenduidig is verklaard over welk deel van wie precies afkomstig is. De rechtbank oordeelt dat de tegenstrijdigheden in de verklaringen van de verdachte niet zodanig zijn dat de verklaring over de herkomst van het geld als onvoldoende concreet heeft te gelden. De verklaring is min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk.

Er is onderzoek gedaan naar de alternatieve herkomst van het geld, die uit de verklaringen van de verdachte bleken. Uit het onderzoek is niet gebleken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geldbedrag een legale herkomst heeft en dat om die reden een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden. De rechtbank spreekt de verdachte vrij van witwassen. Wel acht de rechtbank bewezen verklaard dat de verdachte opzettelijk geen aangifte heeft gedaan van een groot geldbedrag, zij heeft van dit geld geen melding gemaakt bij de douane toen zij het land probeerde te verlaten. De verdachte is veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 2.500 euro. Het in beslag genomen geld, 40.735 euro, dient te worden teruggegeven aan de verdachte, aangezien zij redelijkerwijs als rechthebbende van dat geld kan worden aangemerkt.

 

Strafrechtadvocaat witwassen

In deze zaak is vrijspraak bereikt voor witwassen. Zelf verdacht van witwassen? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor witwassen direct gratis en vrijblijvend contact met u op! wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.