Strafrecht en vrijblijvend contact strafrechtadvocaat

Bent u verzeild geraakt in het Strafrecht en zoekt u een goede en ervaren strafrecht-advocaat? 

Strafrecht

Indien u ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd en het Openbaar Ministerie beslist dat uw zaak vervolgd wordt, beoordeelt de rechter of u het strafbare feit daadwerkelijk heeft gepleegd en of u daarvoor gestraft moet worden. U, als verdachte, kunt alleen vervolgd worden voor een feit dat volgens de wet strafbaar is. Nederlandse wet- en regelgeving maakt een verschil tussen overtredingen en misdrijven. Een overtreding kan over het algemeen worden omschreven als een licht strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld een verkeersovertreding of wildplassen. De kantonrechter is degene die hiervoor beslist. Een misdrijf is over het algemeen een ernstiger strafbaar feit. Indien u wordt verdacht van een misdrijf komt het strafrecht om de hoek kijken. Voorbeelden van misdrijven zijn doodslag, fraude en mishandeling.

Volwassen- of jeugdstrafrecht

Indien u, als verdachte, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt u in principe volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld. De rechter kan, in uitzonderlijke gevallen, beslissen dat het jeugdstrafrecht wordt toegepast bij verdachten tot en met 22 jaar. Indien u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit en u bent tussen de 12 en de 18 jaar oud, dan wordt u in principe volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. De rechter kan, in uitzonderlijke gevallen, bepalen het volwassenstrafrecht toe te passen bij verdachten van 16 of 17 jaar oud.

Strafrechtprocedure

Indien u verdacht wordt van een strafbaar feit, zullen de politie en het Openbaar Ministerie allereerst onderzoek doen naar u als verdachte en naar het gepleegde feit. Dit wordt het vooronderzoek genoemd. Vervolgens is de Officier van Justitie aan zet, hij of zij beslist of u en wanneer u voor de rechter moet verschijnen. Wanneer de Officier van Justitie beslist u voor uw strafbare feit te vervolgen, zult u een dagvaarding ontvangen. De dagvaarding omschrijft voor welk strafbaar feit u wordt vervolgd en waar en wanneer u wordt verwacht in de rechtbank. Ook vermeldt de dagvaarding voor welke rechter u moet verschijnen. De kantonrechter behandelt overtredingen, de politierechter behandelt relatief lichte strafbare feiten, waarvoor de Officier van Justitie niet van plan is meer dan 1 jaar gevangenisstraf te eisen en de meervoudige strafkamer behandelt zwaardere zaken. Indien uw zaak voor de meervoudige strafkamer komt wordt uw zaak bekeken door 3 rechters.

Niet eens met uw dagvaarding?

Indien u het niet eens bent met  de dagvaarding en u van mening bent dat u ten onrechte een dagvaarding heeft ontvangen, kunt u binnen 8 dagen bezwaar maken. In het bezwaarschrift geeft u, met reden onderbouwd, aan waarom u zich niet kunt vinden in de dagvaarding. U geeft in de dagvaarding tevens aan wat volgens u de beslissing moet zijn. Wanneer de rechter uw bezwaar ‘gegrond’ acht, kan de rechter zich vinden in uw standpunt en zal uw zaak verder niet vervolgd worden. Wanneer de rechter zich niet kan vinden in uw bezwaarschrift, wordt uw zaak vervolgd en dient uw zaak voor de rechter. Een ervaren strafrecht-advocaat kan u dankzij zijn of haar jarenlange ervaring goed bijstaan bij het opstellen van uw bezwaarschrift.

Vervolgens vindt de zitting plaats. Tijdens de strafzitting heeft u de mogelijkheid om te spreken. Een strafrecht-advocaat kan u goed voorbereiden op de zitting en kan dankzij zijn of haar jarenlange ervaring een goed en sterk verweer voor u opstellen, waardoor een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, zal worden bereikt. Tijdens sommige zittingen lopen de emoties hoog op, bijvoorbeeld bij zedenzaken of mishandelings-moordzaken. Uit onderzoek is gebleken dat de rechter veel waarde hecht aan hetgeen u, als verdachte, vertelt in de rechtbank. Het is daarom niet onverstandig om in dit geval een strafrecht advocaat in te schakelen om het woord voor u te voeren tijdens de zitting.

Na de zitting komt er een uitspraak. De kantonrechter en de politierechter doen over het algemeen meteen mondeling uitspraak. In dat geval weet u direct waar u aan toe bent. Bij ‘ernstigere’ zaken zijn er zoals hierboven besproken meer rechters die over uw zaak oordelen. Deze rechters zullen eerst met elkaar overleggen alvorens zij tot een uitspraak komen. De rechters zullen uiterlijk 2 weken na de zitting uitspraak doen.

Niet eens met de uitspraak?

Indien u het niet eens met de uitspraak van de rechters kunt u in veel gevallen in hoger beroep. Wanneer u bent veroordeeld voor een misdrijf, kunt u volgens onze wet- en regelgeving altijd in hoger beroep. In het geval u bent veroordeeld voor een overtreding kunt u alleen in hoger beroep wanneer u bent veroordeeld voor een geldboete van minimaal 50 euro of een andere maatregel of straf. Ook de Officier van Justitie kan in beroep indien hij of zij zich niet kan verenigen met de uitspraak van de rechter(s). Het instellen van hoger beroep brengt eventueel extra kosten met zich mee. Een strafrecht-advocaat kan goed inschatten wanneer het voor u, als verdachte, zinvol is om wel of niet in hoger beroep te gaan, waardoor u eventuele kosten (en teleurstellingen) kunt voorkomen.

Een strafrechtadvocaat kan u bijstaan indien u ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd. De strafrecht-advocaat kan u bijstaan voorafgaand en tijdens het politieverhoor, bij het opstellen van uw bezwaarschrift, voorafgaand en tijdens de zitting in de rechtbank en bij het hoger beroep. De strafrecht-advocaat zal door zijn of haar jarenlange ervaring een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken.

Als u het formulier invult neemt een strafrechtadvocaat vrijblijvend contact met u op.