Strafrecht en OM-afdoening contact strafrechtadvocaat

De Officier van Justitie heeft de mogelijkheid om u, als verdachte, al dan niet te vervolgen indien u wordt verdacht van een strafbaar feit. De Officier van Justitie heeft daarnaast de mogelijkheid zelf de zaak af te doen. 

Strafrecht en afdoening door Openbaar Ministerie

Indien u verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, ligt de beslissing om u al dan niet te vervolgen bij het Openbaar Ministerie. Indien de Officier van Justitie beslist u te vervolgen zult u een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen. De rechter zal uiteindelijk uitspraak doen in de zaak. De Officier van Justitie kan na het politieverhoor echter ook beslissen de zaak zelf af te doen. De Officier van Justitie heeft de keuze u een zogenaamd transactievoorstel of een strafbeschikking voor te stellen. Indien u het transactievoorstel of de strafbeschikking accepteert hoeft u niet voor de rechter te verschijnen, iets wat voor veel verdachten aantrekkelijk klinkt. Houd er wel rekening mee dat er ook nadelen verbonden zijn aan het accepteren van de strafbeschikking of het transactievoorstel, deze worden hieronder nader besproken.

Transactievoorstel

De Officier van Justitie heeft allereerst de mogelijkheid u, als verdachte, een transactievoorstel aan te bieden tijdens een zogenaamde ‘TOM-zitting’. Het is simpel gezegd geen ‘opgelegde straf’ van de Officier van Justitie maar een voorstel om ‘te schikken’ zodat u niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Indien u het niet eens bent met het voorstel en u dus niet op het voorstel ingaat, zult u alsnog een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen.

Strafbeschikking

De Officier van Justitie heeft daarnaast de mogelijkheid om u, als verdachte, een strafbeschikking uit te reiken middels een zogenaamde ‘OM-zitting’. In de strafbeschikking zal de Officier van Justitie u, als verdachte, een straf opleggen. Indien u het niet eens bent met de strafoplegging en dus niet met de strafbeschikking, heeft u 14 dagen de tijd om in verzet te gaat. Een strafrecht-advocaat kan u dankzij zijn of haar jarenlange ervaring als geen ander bijstaan bij het indienen van uw verzet. Indien u verzet indient, zal de zaak alsnog aan de rechter worden voorgelegd. De Officier van Justitie doet daarmee zelf de zaak niet af.

Nadelen strafbeschikking en transactievoorstel

Eén van de Nederlandse waarborgen is dat een ieder recht moet hebben tot een onafhankelijke rechter. Indien uw zaak wordt voorgelegd aan een rechter, zal uw zaak worden bekeken door een onpartijdige en onafhankelijke rechter. De Officier van Justitie is niet net als de rechter ‘onafhankelijk’. De Officier van Justitie heeft immers al onderzoek naar u gedaan als verdachte, alvorens hij of zij is overgegaan tot het voorstellen van een transactievoorstel of strafbeschikking. De ervaring van de strafrecht-advocaat is dat er regelmatig hogere straffen worden opgelegd dan nodig. Neem daarom eerst contact op met een strafrechtadvocaat voordat u een strafbeschikking of transactievoorstel accepteert. Daarnaast accepteren verdachten de afdoeningsmogelijkheden van de Officier van Justitie snel. Het klinkt voor veel verdachten aantrekkelijk dat zij niet voor de rechter hoeven te verschijnen. Acceptatie van een transactievoorstel of strafbeschikking leidt immers, net als een uitspraak van de rechter, tot een strafblad. Een strafblad kan nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een strafrecht-advocaat kan goed voor u inschatten of een eventuele ‘straf’ uit een transactievoorstel of strafbeschikking in uw geval redelijk is en kan zo, indien mogelijk, een strafblad voor u voorkomen. Daarnaast heeft de strafrechtadvocaat jarenlange ervaring in het doen van verzet tegen een strafbeschikking, waardoor de advocaat u hier juridisch goed in kan bijstaan. Kortom, accepteer een afdoeningsmogelijkheid van de Officier van Justitie niet voordat u contact heeft gehad met een strafrecht-advocaat. Vul het formulier van onze website in zodat een ervaren strafrechtadvocaat vrijblijvend contact met u kan opnemen.