Strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

Bijstand van een strafrechtadvocaat tijdens het verhoor

De rol van de strafrechtadvocaat tijdens de voorbereiding op het politieverhoor.

De politie heeft zeer uiteenlopende taken en omvatten meer dan dat wij zien en weten. We zien natuurlijk veel blauw op straat en de laatste tijd staan de kranten ook weer vol met verhalen waar de politie een rol in speelt. Woeste achtervolgingen, vechtpartijen tijdens het uitgaan en zo kunnen we nog wel veel meer voorbeelden bedenken. Maar wat we meestal niet zien is het ‘achter de schermen’ onderzoek doen naar strafbare feiten.

De politie is dus ook veel belast met bureauwerk en uit- en onderzoeken van bijvoorbeeld aangiftes die zijn gedaan door vermeende slachtoffers van strafbare feiten. Iedere aangifte dient de politie in beginsel serieus te nemen en dus ook in behandeling te nemen. De politie dient naar aanleiding van deze aangiftes in kaart te brengen wie er mogelijk als verdachte kunnen worden aangemerkt in een strafzaak.

 

Uitnodiging voor het politieverhoor in de brievenbus

Als de politie een persoon als verdachte heeft aangewezen dan gaan zij over tot aanhouding van deze verdachte maar in veel gevallen worden de personen ook uitgenodigd op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring; het zogenaamde politieverhoor. Deze uitnodiging wordt doorgaans per gewone post gestuurd maar in sommige gevallen neemt de politie ook telefonisch contact op met de verdachte die zij graag willen horen.

In veel gevallen brengt de brief alleen al de nodige spanningen met zich mee en raken mensen in paniek. Wij raden dan ook aan om direct na ontvangst van de brief of een telefoontje direct contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Deze strafrechtadvocaat kan informatie verstrekken over de gang van zaken bij het politieverhoor.

In het eerste gesprek maken wij kennis met u als persoon en bespreken we de verdenking waarvan u verdacht wordt.

 

Voorbereiding van en op het politieverhoor met de strafrechtadvocaat

In de uitnodigingsbrief staat vermeld van welk strafbaar feit u wordt verdacht. Daarnaast staat in deze brief ook vermeld dat u op eigen kosten een strafrechtadvocaat kunt raadplegen én dat u zich tijdens het verhoor mag laten bijstaan door deze strafrechtadvocaat. Het voorgaande wordt de consultatie- en verhoorbijstand door een strafrechtadvocaat genoemd.

Als u contact heeft gekregen met een van onze strafrechtadvocaten dan bekijken wij altijd wat voor u de mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden verschillen per geval en per casus. We bespreken de strategie; hierbij kan worden gedacht aan het afleggen van een verklaring, doe je een beroep op het verschoningsrecht of wellicht zeg je helemaal niets (zwijgrecht). In beginsel hoeft niemand mee te werken aan zijn of haar eigen veroordeling. De strafrechtadvocaat is er om deze mogelijkheden met u als verdachte te bespreken en vorm te geven.

 

Tijdens het verhoor toch bijstand van een strafrechtadvocaat?

U heeft besloten om alleen naar het verhoor te gaan. De politie wijst u voorafgaand aan het politieverhoor op uw rechten als verdachte. Als u op dat moment alsnog besluit dat u verhoorsbijstand van een strafrechtadvocaat wenst, dan heeft u daar recht op. U moet zich er wel van bewust zijn dat in dit geval de kosten voor de strafrechtadvocaat nog steeds voor uw eigen rekening komen. Pas op het moment dat u een aangehouden verdachte bent, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
 

Uitnodigingsbrief ontvangen voor een politieverhoor

In het geval dat u een uitnodigingsbrief heeft ontvangen van de politie omdat u bent aangemerkt als verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, dan raden wij u altijd aan om direct contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Wij kunnen u helpen in zowel de aanloop naar het politieverhoor toe, alsook tijdens het politieverhoor en na afloop van het politieverhoor.