Strafrechtadvocaat in zaak aangaande openlijke geweldpleging

Strafrechtadvocaat aangaande verdenking openlijke geweldpleging

Vier jongemannen staan terecht voor openlijke geweldpleging bij de rechtbank Utrecht.

Strafzaken kunnen soms uitgespreid worden over meerdere jaren. Op enig moment vindt er een incident plaats, er wordt een strafbaar feit gepleegd, er vallen slachtoffers en er worden aangiftes gedaan. Naar aanleiding van deze aangiftes stelt de politie een onderzoek in, er worden personen aangewezen als verdachte en er worden aanhoudingen verricht.

 

Politieverhoor in het bijzijn van een strafrechtadvocaat

Op het moment dat er een verdachte in beeld is dan kan de politie overgaan tot het aanhouden van een verdachte of de verdachte kan uitgenodigd worden om te verschijnen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. In beide gevallen heeft de verdachte recht op consultatiebijstand van een strafrechtadvocaat en de verdachte heeft ook recht op bijstand tijdens het verhoor van een strafrechtadvocaat. Indien een verdachte wordt aangehouden dan kan deze gebruik maken van een strafrechtadvocaat via de piketregeling, wordt een verdachte aangehouden dan komen de kosten voor de advocaat voor eigen rekening.

Na afloop van het politieverhoor wordt het verhoor samen met de strafrechtadvocaat doorgelezen en gecheckt of alles klopt zoals het op papier staat. Klopt alles, dan wordt de zaak ingezonden naar de officier van justitie ter beoordeling.

 

Behandeling op zitting met bijstand van een strafrechtadvocaat

In deze zaak heeft de officier van justitie besloten meerdere jongens als verdachte aan te merken én ook een groot deel van deze jongens uit te nodigen voor een zitting bij de rechter. In eerste instantie stonden de zaken gepland voor een behandeling bij de Politierechter maar op enig moment is deze dagvaarding ingetrokken en volgde een dagvaarding voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Op zitting waren drie strafrechtadvocaten aanwezig met hun cliënt. Een aantal verdachten was niet op zitting verschenen en deze zaken werden aangehouden zodat deze op een later moment inhoudelijk behandeld kunnen worden.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat op zitting

De verdachte die werd bijgestaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor was een bekennende verdachte. Op zitting werd dan ook geen vrijspraak gevraagd en ook geen beroep gedaan op noodweer. In sommige zaken loont het juist als je vanaf het begin af aan meewerkt aan het onderzoek en je eigen aandeel erkent. Van de drie jongens die aanwezig waren was onze cliënt de enige bekennende verdachte. De strafeis van de officier van justitie was een pittige: een gevangenisstraf gecombineerd met een werkstraf. Het pleidooi van de strafrechtadvocaat leidde tot een strafvoorstel in de vorm van een onvoorwaardelijke werkstraf.

 

Uitspraak meervoudige kamer: pleidooi strafrechtadvocaat gevolgd

Twee weken na de inhoudelijke behandeling van de strafzaak volgde de uitspraak van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. De cliënt van ons kantoor werd veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 100 uren, waarvan 50 uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Na overleg met de strafrechtadvocaat werd besloten om geen hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak, weer een tevreden cliënt