Bijstand strafrechtadvocaat bij politieverhoor

Bijstand strafrechtadvocaat bij politieverhoor

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 januari 2019 uitspraak gedaan in hoger beroep.

Bijstand strafrechtadvocaat bij politieverhoor

Feiten en omstandigheden

De verdachte is in eerste aanleg vrijgesproken van de diefstal wat hem ten laste werd gelegd bij de Shell. Ten aanzien van de overige diefstallen is de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat politieverhoor

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft verzocht de zaak terug te verwijzen naar de politierechter, omdat de politierechter ten onrechte verstek heeft verleend tegen de niet-verschenen verdachte. De uitreiking van de dagvaarding voor de terechtzitting in eerste aanleg is immers nietig, aldus de advocaat politieverhoor. Ook stelt de raadsvrouw dat de toezendingstermijn van de dagvaarding naar het opgegeven adres in België niet in acht is genomen.

 

Oordeel gerechtshof Den Haag

Tijdens het eerste politieverhoor heeft de verdachte een tweetal adressen opgegeven, één in België en één in Nederland. De dagvaarding is als afschrift verstuurd naar beide adressen. Het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer de geadresseerde niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, de uitreiking van de dagvaarding geschiedt aan de woon- of verblijfplaats van de geadresseerde. Het Hof stelt dat hierdoor niet had mogen volstaan met het toezenden van een afschrift naar het door de verdachte opgegeven adres in Nederland, maar er had geprobeerd moeten worden de dagvaarding uit te reiken op het andere adres. Dit is niet gebeurd waardoor het Hof het eens is met de strafrechtadvocaat, dat de betekening van de dagvaarding niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Het oordeel van de politierechter dat de dagvaarding geldig is betekend is daardoor onjuist. Hierdoor wordt het vonnis waarvan beroep vernietigd. Het Hof doet wat de politierechter had moeten doen en verklaart de dagvaarding alsnog nietig en verwijst de zaak terug naar de rechtbank, gelet op het verzoek van de strafrechtadvocaat van de verdachte.

 

Strafrechtadvocaat politieverhoor

Heeft u zelf te maken (gehad) met een politieverhoor en wilt u daarvoor bijstand van een strafrechtadvocaat? Een ervaren politieverhoor advocaat kan u bijstaan! De strafrechtadvocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat politieverhoor direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.