Uitnodiging ontvangen voor een OM-hoorgesprek

Een OM-hoorgesprek in een notendop

‘OM-hoorgesprek in een notendop’

Als iemand is aangemerkt als verdachte dan wordt deze persoon op een gegeven moment uitgenodigd voor een politieverhoor voor het afleggen van zijn of haar verklaring. Het is ook mogelijk dat deze verklaring is afgelegd direct bij de staandehouding of aanhouding van het strafbare feit. Hierbij kan gedacht worden aan het rijden onder invloed van alcohol, of een betrapping op heterdaad. Als alle verklaringen in het dossier zitten dan stuurt de politie het dossier naar het Openbaar Ministerie.

 

De vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie

Als het dossier is ontvangen door het Openbaar Ministerie van de politie, dan wordt het dossier beoordeeld door de officier van justitie. De officier van justitie is de persoon die een vervolgingsbeslissing dient te nemen in iedere zaak. Enkele mogelijkheden hiertoe zijn: dagvaarding uitvaardigen voor een zitting bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer bij de Rechtbank. Maar de officier van justitie kan ook een uitnodiging sturen voor een OM-hoorgesprek zodat de officier zelf met de verdachte in gesprek kan gaan en zo juist de gang naar de rechter kan voorkomen.

 

Een OM-hoorgesprek

Een OM-hoorgesprek is eigenlijk een zitting bij het Openbaar Ministerie in plaats van bij de rechtbank. Het gaat in deze zaken vaak om verdenkingen van lichte strafbare feiten zoals bijvoorbeeld een vernieling, mishandeling, rijden onder invloed of een verkeersovertreding. De verdachte wordt per brief uitgenodigd voor deze zitting en kan zich laten bijstaan door een strafrechtadvocaat ter zitting. Wij – als strafrechtadvocaat – raden u altijd aan u te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. Wij weten de gang van zaken én daarbij komt dat de richtlijnen van het Openbaar Ministerie doorgaans hoger ligger dan de oriëntatiepunten van de rechtbank qua straffen.

 

Strafvoorstel bij een OM-hoorgeprek

Een OM-hoorgesprek is een heel informele zitting. Er worden geen toga’s gedragen, het gesprek vindt niet plaats in een officiële zittingszaal van de rechtbank en er bestaat gewoon de ruimte om een gesprek te voeren. Tijdens dit gesprek stelt de officier van justitie vragen en zal de strafrechtadvocaat ook aangeven hoe er vanuit het oogpunt van de verdediging over de zaak gedacht wordt. Het voorgaande kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een lagere straf of geen straf. Aan het eind van het gesprek zal de officier van justitie een strafvoorstel doen.

 

De straffen bij een OM-hoorgesprek

Als de officier van justitie over gaat tot het opleggen van een straf dan gebeurt dit middels een strafbeschikking. De officier van justitie kan hierbij kiezen uit een geldboete, een taakstraf, het vergoeden van enige schade aan het slachtoffer, het opleggen van een rijverbod en er kan een gedragsaanwijzing worden opgelegd. Daarbij dient te worden opgemerkt dat dit ook een combinatie van straffen kan zijn én dat de werkstraf gelimiteerd is tot 180 uur werkstraf. Een gevangenisstraf kan nooit worden opgelegd op een OM-hoorgesprek.

 

Altijd een straf bij een OM-hoorgesprek?

Nee hoor… In sommige zaken gaat de officier van justitie – al dan niet op verzoek van de strafrechtadvocaat – over tot een sepot. Dit kan een onvoorwaardelijk of een voorwaardelijk sepot met een proeftijd van maximaal één jaar zijn. De officier van justitie heeft dan besloten niet over te gaan tot het opleggen van een straf. De strafrechtadvocaat kan u hier meer over vertellen.

 

Uitnodiging voor een OM-hoorgesprek

Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een OM-hoorgesprek, neem dan direct contact op met een strafrechtadvocaat. Bent u naar een OM-hoorgesprek gegaan zonder strafrechtadvocaat en heeft u een strafbeschikking opgelegd gekregen, dan kunt u nog binnen twee weken in verzet tegen deze strafbeschikking als u het er niet mee eens bent. Neem ook nu weer direct contact op met een strafrechtadvocaat om uw zaak te bespreken.