Drie jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit

Drie jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit 

Op 19 januari 2018 deed de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een zaak met betrekking tot verboden wapenbezit

 

Drie jaar gevangenisstraf voor verboden wapenbezit 

Aan verdachte wordt door het Openbaar Ministerie verboden wapenbezit ten laste gelegd. Verdachte bevond zich op het terrein van een hondenclub, waar hij wapens in zijn auto aan het laden was. In de kantine van de club werd een grote hoeveelheid wapens en munitie gevonden, waaronder granaten.

 

Verweer strafrechtadvocaat 

Volgens de Officier van Justitie kan verboden wapenbezit wettig en overtuigend bewezen worden. De strafrechtadvocaat van verdachte refereert zich aan het oordeel van de rechtbank, maar bepleit wel vrijspraak voor het onder punt 28 ten laste gelegde. Onder punt 28 wordt bezit van een granaat en granaatontstekers ten laste gelegd. Volgens de strafrechtadvocaat kan niet worden bewezen dat deze aan te merken zijn als vuurwapens in de zin van categorie II.

Volgens de rechtbank is er wel sprake van een vuurwapen dat valt onder categorie II. De brisantgranaat werd voor nader onderzoek opgestuurdd naar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De brisantgranaat is vernietigd door alvorens deze gecategoriseerd kon worden. Volgens de rechtbank is een brisantgranaat - naar algemene bekendheid- bestemd tot het treffen van personen of zaken door vuur of ontploffing.

De Officier van Justitie eist een straf van drie jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. De strafrecht advocaat van verdachte vraagt de rechtbank om een straf op te leggen die gelijk is aan het voorarrest en verder een geheel voorwaardelijke straf onder bijzondere voorwaarden.

De rechtbank gaat niet mee in het verzoek van de strafrechtadvocaat. Volgens de rechtbank moet streng worden opgetreden tegen het onbevoegd voorhanden hebben van vuurwapens. De wapens en munitie werden bewaard in een kast in de kantine van de hondenclub en waren vrij toegankelijk voor de leden van die hondenclub. Het ongecontroleerde bezit van vuurwapens verhoogt het risico op illegaal gebruik en illegale verspreiding van vuurwapens en daarmee op levensbedreigende geweldsdelicten. Daarbij geeft verdachte onvoldoende blijk van inzicht in de ernst van de situatie. De rechtbank gaat mee in de strafeis van het Openbaar Ministerie en legt een gevangenisstraf van drie jaar op waarvan een jaar voorwaardelijk.

 

Vrijblijvend contact strafrechtadvocaat verboden wapenbezit

Voor verboden wapenbezit kunnen forse straffen worden opgelegd. Bij strafrechtelijke vervolging kunt u vrijblijvend contact opnemen met een ervaren advocaat van strafrecht-advocaat.nl. Door veel ervaring in zaken met betrekking tot verboden wapenbezit bereiken wij vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak.