Op straat voorhanden hebben van verboden wapens en drugs

Op straat voorhanden hebben van verboden wapens en drugs

De rechtbank Amsterdam heeft op 10 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over onder andere verboden wapenbezit.

Op straat voorhanden hebben van verboden wapens en drugs

Feiten en omstandigheden

De verdachte werd ervan verdacht op straat, in een woonwijk, een pistool, een wapenstok en munitie voorhanden te hebben gehad. Ook werd hij ervan verdacht 18 gram cocaïne aanwezig te hebben gehad. De rechtbank Amsterdam acht de feiten wettig en overtuigend bewezen, gelet op de bekennende verklaring van de verdachte.

 

Strafoplegging verboden wapenbezit

De rechtbank Amsterdam stelt voorop dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het op straat, in een woonwijk, voorhanden hebben gehad van een pistool, wapenstok en munitie. Dit zijn ernstige feiten. Wapens en munitie vormen een onaanvaardbaar risico voor de maatschappij en zijn derhalve ten strengste verboden.

Waarom de verdachte dit bij zich droeg, de precieze beweegredenen voor de verdachte om zich, voorzien van een geladen vuurwapen en in het bezit van verdovende middelen op straat te begeven, zijn uit het onderzoek niet duidelijk geworden. De verdachte heeft hierin niet bepaald het achterste van zijn tong laten zien.

De rechtbank heeft voor de strafoplegging acht geslagen op het reclasseringsadvies. Gelet op de uitleg die de verdachte over de feiten heeft gegeven kan niet een sluitend verband worden gelegd tussen de verdenkingen en de problematiek van de verdachte. Wat wel gesteld kan worden is dat het psychosociaal functioneren van de verdachte een risicofactor is voor nieuwe contacten met justitie. Daarnaast zijn ook de financiële situatie van de verdachte en het ontbreken van een zinvolle dagbesteding aan te merken als risicofactoren. Een beschermende factor is de relatie van de verdachte met zijn vriendin en de steun van haar familie. Eveneens kan als beschermende factor worden aangemerkt het contact dat de verdachte heeft met een zorginstelling. Ook is het positief dat de verdachte al voor zijn aanhouding professionele hulp heeft gezocht. Met een gevangenisstraf zullen de financiële problemen van de verdachte toenemen. Daarnaast zal een gevangenisstraf het positieve proces waarvan momenteel sprake is, doorkruisen. De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij verschillende cursussen heeft gevolgd en sinds een week stage loopt bij een auto- en recyclingbedrijf.

Al met al veroordeelt de rechtbank Amsterdam de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 140 dagen, waarvan 103 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Daarnaast zijn er algemene en bijzondere voorwaarden gesteld. Ook is een taakstraf opgelegd voor de duur van 100 uren.

 

Strafrechtadvocaat verboden wapenbezit

Zelf verdacht van verboden wapenbezit? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor verboden wapenbezit direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.