Verduistering in dienstbetrekking: stelen van de baas?!

Verduistering in dienstbetrekking: stelen van de baas?!

Kleding van de baas meenemen zonder af te rekenen? Dat mag niet!

Bij een grote winkelketen in Nederland werd in een filiaal in Amsterdam op grote schaal fraude gepleegd door het personeel. Het personeel in deze winkel heeft meerdere malen kleding meegenomen zonder te betalen of met extreem hoge korting. Het onderzoek is gaan rollen toen de omzetten van deze winkel achterbleven bij de omzet van het landelijke gemiddelde van deze winkelketen. Naar aanleiding hiervan is door de bedrijfsrecherche onderzoek verricht op de werkvloerd waaruit naar voren is gekomen dat meerdere mensen van het personeel zich niet hielden aan de op de werkvloer geldende regels.

 

De confrontatie met het personeel

Nadat door de bedrijfsrecherche een modus operandi in beeld is gebracht komt daar het moment dat het personeel geconfronteerd moet worden alvorens het gedrag gestopt kan worden. Uit onderzoek is gebleken dat de hoofdrol was weggelegd voor een wat oudere vrouw die al jarenlang werkzaam was in deze winkel. Zij heeft in haar patroon gebruik gemaakt van jonge meisjes die nog maar zeer kort werkzaam waren in de winkel en door haar werden ingewerkt. Nadat de confrontatie met het personeel heeft plaatsgevonden is er aangifte gedaan bij de politie en zijn de werknemers op staande voet ontslagen.

 

Het politieverhoor

Naar aanleiding van de aangifte zijn de desbetreffende personen uitgenodigd door de politie voor het afleggen van een verklaring. Een meisje dat nog niet zo lang in de winkel werkzaam was werd bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor. Zij heeft bij de politie een bekennende verklaring afgelegd en heeft ook aangegeven hoe zij tot haar daden is gekomen. Bij de politie is zij ook geconfronteerd met de verklaringen van de overige verdachten en met de resultaten van de bedrijfsrecherche. Nadat het meisje haar verklaring heeft ondertekend is haar dossier ingestuurd naar de officier van justitie.

 

De OM-zitting bij het parket in Amsterdam

De officier van justitie heeft in de zaak van het meisje ervoor gekomen om haar uit te nodigen op een zogenoemde OM-zitting om de mogelijkheden te bespreken voor het opleggen/uitreiken van een strafbeschikking. Tijdens deze zitting wordt het meisje werderom bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De OM-zitting is feitelijk een gesprek met de officier van justitie waarin je als verdachte bijgestaan kan worden door een strafrechtadvocaat. Tijdens dit gesprek zijn naast de feiten ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte van belang voor een passende afdoening in elke zaak. De advocaat heeft namens de verdachte verweer gevoerd.

 

De strafbeschikking

Verduistering in dienstbetrekking is een feit waar zeer zwaar aan getild wordt door het Openbaar Ministerie. Het vertrouwen van de werkgever is beschaad en daarnaast heeft de werkgever een groot verlies geleden door het handelen van haar werknemers. De officier van justitie heeft in deze zaak rekening gehouden met de door de advocaat aangedragen omstandigheden en heeft daarom besloten af te wijken van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Het voorgaande heeft erin geresulteerd dat de verdachte een strafbeschikking opgelegd heeft gekregen inhoudende het verrichten van een werkstraf voor de duur van twintig uren.

 

De uitvoering van de werkstraf

Het meisje heeft zes maanden de tijd om haar werkstraf uit te voeren. Mocht zij deze niet of niet naar behoren uitvoeren dan wordt de zaak door de Reclassering teruggemeld bij justitie en zal de zaak worden voorgelegd aan de Politierechter. De Politierechter hoeft bij de behandeling van de strafzaak in beginsel geen rekening te houden met de door de officier van justitie eerder opgelegde straf, de straf kan in dit geval dan ook hoger uitvallen.