Persoonlijke omstandigheden verdachte spelen mee bij strafoplegging verduistering

Persoonlijke omstandigheden verdachte spelen mee bij strafoplegging verduistering

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 9 oktober 2018 uitspraak gedaan in een zaak over verduistering.

Persoonlijke omstandigheden verdachte spelen mee bij strafoplegging verduistering

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak stond terecht voor verduistering. Hij werd ervan verdacht een bestelauto en een geldbedrag van 50 euro, toebehorende aan een restaurant, wat aan de verdachte ter beschikking werd gesteld om bestellingen/maaltijden te bezorgen, wederrechtelijk te hebben toegeëigend.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake was van wederrechtelijke toe-eigening, omdat de verdachte de auto mocht lenen van het slachtoffer.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het slachtoffer heeft verklaard dat zij de bedrijfsauto, een maaltijd en een portemonnee met wisselgeld aan de verdachte heeft overhandigd om daarmee een bestelling te bezorgen. Na enkele uren nadat de verdachte de auto had meegenomen heeft zij de politie gebeld om aangifte te doen van verduistering. Het betrof een bedrijfsauto waarmee bestellingen werden bezorgd, hierdoor acht het hof het alternatieve scenario, namelijk dat de auto aan de verdachte zou zijn uitgeleend, volstrekt ongeloofwaardig. De verdachte heeft daarnaast verklaard dat er sprake zou zijn geweest van een misverstand. Het hof acht dit op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Het handelen van de verdachte duidt naar zijn uiterlijke verschijningsvorm zonder meer op verduistering, aldus het gerechtshof Amsterdam. Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering.

 

Strafoplegging

Het hof heeft in hoger beroep de straf bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden waaronder dit is begaan en heeft daarbij de persoon van de verdachte in het bijzonder in beschouwing genomen.

Allereerst oordeelt het hof dat de verdachte een bestelauto en een gelbedrag heeft verduisterd, die hij in verband met bezorgwerkzaamheden onder zich had. Hierdoor heeft de verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen van het slachtoffer, die bereid was hem in dienst te nemen als bezorger.

Daarnaast heeft het hof bij de strafoplegging rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. De verdachte leeft namelijk met zijn 2 honden op straat. De honden zijn hem zeer dierbaar, hij wil deze niet afstaan, waardoor hij moeite heeft met het vinden van een woning of een verblijfplaats. Door de financiële situatie van de verdachte is er geen mogelijkheid om zijn honden ergens anders op te laten vangen of achter te laten. De strafrechtadvocaat heeft aangegeven dat de situatie rondom de verdachte buitengewoon lastig en zorgelijk is en dat de verdachte hulp nodig heeft, maar dat hij over te weinig probleemoplossend vermogen beschikt om die hulp te aanvaarden. Hierdoor is een geheel voorwaardelijke straf met daaraan gekoppeld een reclasseringstoezicht in zijn belang, aldus de strafrecht advocaat. Het hof volgt dit standpunt van de strafrechtadvocaat. Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 weken, met een proeftijd van 2 jaar. Ook veroordeelt het hof de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 20 uren. Daarnaast is als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de veroordeelde zich meldt bij de reclassering, waarbij de opdracht aan de reclassering is gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

 

Strafrechtadvocaat verduistering

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat de rechter rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zelf verdacht van verduistering? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De strafrechtadvocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, worden bereikt. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor verduistering direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.