Veroordeling voor verduistering van subsidiegelden voor een coöperatie

Veroordeling voor verduistering van subsidiegelden voor een coöperatie

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7augustus 2019 uitspraak gedaan in een zaak over verduistering.

Veroordeling voor verduistering van subsidiegelden voor een coöperatie

De verdachte in deze zaak stond terecht voor verduistering. Namens de verdachte is aangevoerd dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de verdachte het geld tegen de afspraken in heeft beheerd.

 

Verklaring verdachte

De verdachte ontkent niet dat hij geld en de bankpas van de coöperatie heeft gebruikt voor privéuitgaven. De verdachte heeft ter terechtzitting echter verklaard dat hij vrijwel alles heeft terugbetaald, het zou nog slechts gaan om een verschil van ongeveer 300 euro. De rest zou volgens de verdachte verrekend zijn dan wel contant door hem in de kas van de coöperatie zijn teruggestort of is contant uitbetaald ten behoeve van werkzaamheden van de coöperatie.

 

Oordeel Hof

Het Hof oordeelt dat uit het dossier niet blijkt dat de verdachte toestemming had om geld van de coöperatie privé te gebruiken of op te nemen. Gelet op de hoeveelheid transacties voor privégebruik, het geringe inkomen van de verdachte en het gebrek aan openheid over de financiën van de coöperatie acht het Hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het oogmerk heeft gehad om geld toe te eigenen. Daarnaast vindt de verklaring van de verdachte wat betreft de terugbetalingen, verrekeningen en contante stortingen in de kas van de coöperatie geen steun in de bewijsmiddelen en ook niet in de overgelegde stukken die volgens de verdachte afkomstig zijn uit de boekhouding.

Hoeveel geld door de verdachte precies is verduisterd is niet goed vast te stellen. Het gaat in ieder geval om duizenden euro’s. Het gaat daarbij om bedragen die de verdachte naar zijn eigen stichting heeft overgemaakt en aan of voor zijn dochter en ex-partner heeft betaald, maar ook om honderden (kleine) pintransacties die zijn gedaan bij onder andere supermarkten, cafés, snackbars en boekwinkels. Veel van deze betalingen zijn niet met de coöperatie in verband te brengen. De verdachte heeft gesteld dat hij al deze transacties zou hebben bijgehouden in een niet meer boven water te krijgen boekhouding en zou hebben terugbetaald of verrekend, hetgeen volgens het Hof, gelet op het geringe inkomen van de verdachte, volstrekt ongeloofwaardig is.

 

Strafoplegging verduistering

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering in een periode van ruim een jaar door subsidiegelden bestemd voor de coöperatie te gebruiken voor privédoeleinden. De verdachte was bestuurder van de coöperatie en daarmee verantwoordelijk voor de financiën. Door het handelen van de verdachte heeft hij misbruik gemaakt in het in hem gestelde vertrouwen en heeft hij de coöperatie en de subsidieverstrekkers financieel benadeeld, hetgeen hem wordt aangerekend. Daarnaast is de verdachte eerder veroordeeld voor strafbare feiten.

De verdachte is veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 200 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

 

Strafrechtadvocaat verduistering

Zelf verdacht van verduistering? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor verduistering direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.