Veroordeling door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor voorhanden hebben grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

Veroordeling illegaal vuurwerk door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Op 26 juli 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak over illegaal vuurwerk, waarbij een hoge gevangenisstraf is opgelegd. 

Veroordeling door gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor voorhanden hebben grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

Aan de verdachte is in deze zaak tenlastegelegd dat hij, in vereniging met anderen, opzettelijk, professioneel (illegaal) vuurwerk bestemd voor particulier binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht dan wel voorhanden heeft gehad. Het ging in deze zaak over 162 lawinevuurpijlen, 24 cobra’s, 1000 vlinders, 11 verschillende flowerbeds en 72 shells.

De medeverdachte heeft verklaard dat zijn vader hem vertelde dat de verdachte een container op het terrein ging plaatsen, waarin de verdachte vuurwerk wilde opslaan. De medeverdachte heeft aan de verdachte en aan zijn vader gevraagd of hij daar geen probleem mee zou krijgen, maar beiden ontkende dit. Een week na de mededeling dat dit ging plaatsvinden, is de container geplaatst. De medeverdachte heeft tegenover justitie verklaard dat hij een keer of vier samen met de verdachte naar Duitsland is gereden om vuurwerk op te halen. Bij het lossen van het vuurwerk waren enkel hij en de verdachte aanwezig.

Een andere medeverdachte heeft verklaard dat de verdachte hem vertelde over illegaal vuurwerk dat verderop lag, dat hij dichterbij wilde hebben. De verdachte heeft vervolgens gevraagd of hij de container op het terrein mocht plaatsen, wat vervolgens is gebeurd. De container is gekocht met de bedoeling om vuurwerk in op te slaan.

 

Oordeel van het gerechtshof en de strafrechtadvocaat 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwaren ziet geen reden om aan de betrouwbaarheid van de verklaringen van de medeverdachten te twijfelen. Hierbij stelt het Hof zich in het bijzonder op het standpunt dat de medeverdachten zich in hun verklaringen ook zelf belasten en dat de verklaringen zich over en weer ondersteunen. Daarnaast bleek uit één van de getuigenverklaringen dat de medeverdachte achter de verdachte aanreed om vuurwerk in Duitsland op te halen. Hij heeft verklaard dat hij bij de Burger King van auto wisselde. Deze verklaring wordt ondersteund door een afgetapt telefoongesprek.

Het Hof komt al met al tot het oordeel dat de verdachte medeverantwoordelijk was voor het plaatsen van de container. Hij is aangehouden toen hij vuurwerk, uit de auto in de container aan het laden was. In de periode daarvoor heeft hij meerdere keren vuurwerk uit Duitsland gehaald en dit in de container opgeslagen. De verdachte heeft gedurende de gehele procedure niets verklaard en hij heeft daarmee ook geen verklaring gegeven voor de situatie waarin hij is aangetroffen. Een strafrecht advocaat kan u in soortgelijke gevallen adviseren over wat u het beste kan doen, verklaren of zwijgen, waardoor u beslissing later niet tegen u gebruikt kan worden. Al met al acht het Hof dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het vuurwerk samen met een ander voorhanden heeft gehad.

Bij de strafoplegging heeft het Hof in het bijzonder in aanmerking genomen dat de verdachte een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk voorhanden heeft gehad. Het illegale vuurwerk was opgeslagen in een container op een bedrijventerrein, zonder dat daartoe de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Hierdoor heeft hij niet alleen zichzelf, maar ook anderen en goederen in gevaar gebracht. Daarnaast heeft het Hof rekening gehouden met het strafblad van verdachte, hij is meerdere keren veroordeeld voor soortgelijke delicten. Al met al legt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 16 maanden.

Uit deze zaak blijkt dat het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk zwaar wordt bestraft in Nederland. Een ervaren strafrechtadvocaat voor illegaal vuurwerk kan u bijstaan in een soortgelijke zaak en kan voor u, een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken.  Door het invullen van het contactformulier zal een ervaren strafrecht advocaat voor illegaal vuurwerk gratis contact met u opnemen over uw zaak. Wij werken landelijk en op basis van pro-deo.