Veroordeling heling van Volkswagen Golf door rechtbank Overijssel

Veroordeling heling door rechtbank Overijssel

Op 15 februari 2017 heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in een zaak over heling

Veroordeling heling van Volkswagen Golf door rechtbank Overijssel

De verdachte stond in deze zaak terecht voor heling. Hij werd ervan verdacht dat hij op 7 juli 2016 in vereniging met anderen een auto van het merk Volkswagen, type Golf, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen, terwijl hij en zijn medeverdachten wisten dat het een door een misdrijf verkregen goed betrof. Indien dit niet bewezen kan worden is subsidiair ook diefstal van de auto aan de verdachte ten laste gelegd.

De verdachte heeft een bekennende verklaring afgelegd ten aanzien van het tenlastegelegde feit heling. Namens (of door) de verdachte is geen vrijspraak bepleit, waardoor de rechtbank Overijssel van oordeel is dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan heling. Een strafrecht advocaat kan u bijstaan indien u wordt verdacht van heling en kan voor u, indien u een bekennende verklaring heeft afgelegd, vrijspraak bepleiten. Daarnaast zal de strafrechtadvocaat u bijstaan bij hetgeen u het beste wel kunt verklaren en wat niet, waardoor een dergelijke situatie als in deze zaak kan worden voorkomen. In deze zaak is de rechtbank door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen (bekennende verklaring van de verdachte en het proces-verbaal van aangifte van het slachtoffer) tot de overtuiging gekomen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling. 

Opzetheling is strafbaar gesteld in artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht. De rechter is op grond van dit artikel bevoegd om een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van maximaal vier jaren. Bij de oplegging van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het feit dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan heling van een auto en dat verdachte heeft geprobeerd zich te onttrekken aan een aanhouding door de politie. Uit het dossier blijkt immers dat de verdachte een stopteken van de politie heeft genegeerd en dat hij daarna een blokkade van de politie heeft omzeild. De verdachte heeft tijdens zijn achtervolging snelheden van wel 140 kilometer per uur gehaald. De rechtbank vindt het niet de verdienste van de verdachte dat zijn verkeersgedrag niet tot ernstige gevolgen voor andere weggebruikers heeft geleid en de rechter vindt dit dan ook een ernstig feit welke hem zwaar wordt aangerekend. Daarnaast blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten. Verdachte is bijvoorbeeld op 15 augustus 2016 veroordeeld voor diefstal. Al met al legt de rechtbank Overijssel de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van 81 dagen.

Een strafrechtadvocaat kan u, indien verdachte bent in een soortgelijke zaak, als geen ander bijstaan. De strafrecht advocaat weet, dankzij zijn of haar jarenlange ervaring als geen ander welke stappen er moeten worden doorlopen om voor u een zo gunstige mogelijke uitspraak te bereiken. De raadsman zal een pleidooi houden om zo voor u, als verdachte, een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, te bereiken. In deze zaak is goed te zien dat de bekennende verklaring van de verdachte heeft geleid tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit. Neem voordat u iets verklaart contact op, om de nadelige gevolgen van een eventuele verklaring te voorkomen. Indien u het contactformulier invult zal een ervaren advocaat voor heling vrijblijvend contact met u opnemen over uw strafzaak. Wij werken landelijk en op basis van pro-deo.

Klik hier indien u meer wilt lezen over deze zaak over heling.