Veroordeling marktplaatsoplichting concertkaarten Rechtbank Noord-Nederland

Veroordeling marktplaatsoplichting concertkaarten Rechtbank Noord-Nederland

Op 15 maart 2017 heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot Marktplaatsoplichting.

Aan verdachte wordt een twintigtal oplichtingen via Marktplaats ten laste gelegd. Verdachte verkocht voornamelijk kaarten voor concerten en festivals via Marktplaats.  Tevens heeft hij gebruik gemaakt van een valse identiteit en heeft hij zogenoemde ‘katvangers’ gebruikt voor het verkrijgen van een bankrekening die niet op zijn naam stond.

Volgens de officier van justitie kan bewezen worden dat verdachte schuldig is aan oplichting via Marktplaats. De strafrechtadvocaat van verdachte bepleit dat er onvoldoende betrouwbaar bewijs in het dossier aanwezig is om deze reeks van oplichtingen te bewijzen.

De rechtbank acht de tenlastelegging in deze zaak bewezen. Het wettig bewijs voor de oplichtingen wordt gevormd door de verklaringen van de slachtoffers. De verdachte heeft een specifieke werkwijze gebruikt volgens de rechtbank. Hij heeft advertenties geplaatst op Marktplaats voor makkelijk per post of internet verstuurbare goederen in combinatie met het gebruik van de identiteit- en bankrekeningen van katvangers voor het contact met potentiële kopers. De telefoonnummers die bij de advertenties werden vermeld zijn telefoonnummers geweest die door verdachte zijn gebruikt en overeenkomen met de in de woning waar hij verbleef aangetroffen sim-kaarten. Bovendien is de stem van verdachte in een aantal gevallen herkend als deelnemer aan de met aangevers gevoerde telefoongesprekken. Ook is de laptop van verdachte onderzocht. In de geschiedenis van deze laptop zijn webpagina’s met advertenties van de site van Marktplaats aangetroffen. Tevens is er een bankpas aangetroffen van een katvanger waarnaar het geld voor de concerttickets is overgemaakt. De marktplaatsoplichting is dus wettig en overtuigend bewezen.

De strafrecht advocaat van verdachte pleit voor een gevangenisstraf van enkele maanden gezien de ouderdom van deze zaak en het feit dat de zaak pas na een lange periode ter zitting wordt behandeld. De rechtbank gaat hierin mee en legt een gevangenisstraf op voor de duur van tien maanden. Ook zal verdachte de benadeelde partijen een schadevergoeding moeten betalen. Het benadeelde bedrag komt neer op een bedrag van ruim 2000 euro. De rechtbank wijst alle vorderingen toe.

Als u wordt verdacht van marktplaatsoplichting is het belangrijk contact op te nemen met een ervaren advocaat. Strafrecht-advocaat.nl werkt landelijk en tevens op basis van pro-deo. Gratis contact met een strafrechtadvocaat die gespecialiseerd is in marktplaatsoplichting. Vaak kunnen wij een lagere straf en mogelijk vrijspraak voor u bepleiten.