Vrijspraak bedreiging van twee leden van de Koninklijke Marechaussee bij de poort van de Koninklijke familie

Vrijspraak bedreiging van twee leden van de Koninklijke Marechaussee bij de poort van de Koninklijke familie

Op 21 juni 2016 heeft de rechtbank Den Haag vrijgesproken in een zaak over bedreiging bij de toegangspoort van de Koninklijke familie. 

Vrijspraak bedreiging van twee leden van de Koninklijke Marechaussee bij de poort van de Koninklijke familie

Aan de verdachte is in deze zaak ten laste gelegd dat hij in Wassenaar twee ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling. Zo heeft de verdachte bijvoorbeeld dreigend gezegd: "Als ik zou willen, had ik jullie al lang wat aan kunnen doen. Ik had een bomgordel of vuurwapens tegen jullie kunnen gebruiken" en " Jullie moeten mij fouilleren, want ik zou een bomgordel en vuurwapens bij me kunnen dragen".

De ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee waren op de desbetreffende dag belast met de bewaking van het Koninklijk huis. Op een gegeven moment meldt een van de ambtenaren aan de andere dat er bij de afgesloten toegangspoort van de woning van de Koninklijke familie een man stond met een blikje bier in zijn ene hand en een rijbewijs in de andere. Op het moment dat er een gesprek met de man werd aangegaan gaf hij aan dat hij prinses Amalia als vrouw wilde hebben dat hij een bordje spaghetti bolognese met de familie wilde eten. Daarnaast zei de man dat hij een aanzoek wilde doen bij de Koning met de vraag of hij prinses Amalia als vrouw mocht hebben. Als gevolg op dit gesprek heeft de verdachte de uitlatingen gedaan, zoals hierboven geschetst. Daarnaast heeft de verdachte meermalen aangegeven dat hij met goede bedoelingen was gekomen en dat zij zich geen zorgen hoefde te maken. De verdachte heeft ook zijn jas opengedaan en zijn shirt omhoog gedaan om zo te laten zien dat hij geen bomgordel of wapens bij zich droeg.

 

Verweer van de strafrechtadvocaat bedreiging

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft vrijspraak betoogd. De strafrecht advocaat heeft hiertoe bepleit dat de bewoordingen die de verdachte heeft gebruikt niet zijn aan te merken als bedreiging, in de zin van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Daarnaast heeft de strafrechtadvocaat aangegeven dat de uitingen niet onder dusdanige omstandigheden geuit zijn dat ze toch een bedreiging opleveren. Tot slot heeft de strafrecht advocaat aangegeven dat het voor de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee duidelijk geweest moet zijn dat er sprake was van uitingen die het gevolg waren van een verwarde toestand van de man en dat hij geen kwaad in de zin had.

 

Standpunt rechtbank Den Haag als gevolg verweer strafrechtadvocaat

De rechtbank stelt dat voor een veroordeling van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht of zware mishandeling, vereist is dat de bedreiging is gedaan waardoor bij de bedreigde(n) de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen of slachtoffer zouden kunnen worden van zware mishandeling. De rechtbank stelt hiertoe dat de bewoordingen niet zijn op te vatten als bedreiging, op geen enkel moment heeft de verdachte immers gezegd dat hij van plan was om een misdrijf te plegen. Het waren eerder waarschuwen voor mogelijk gevaar afkomstig van anderen. Ook was er volgens de rechtbank geen sprake van redelijke vrees van de ambtenaren dat zij het leven zouden kunnen verliezen of het slachtoffer zouden kunnen worden van zware mishandeling. Daarnaast is gebleken dat de verdachte direct en zonder tegenwerkingen voldeed aan verzoeken van de ambtenaren, bijvoorbeeld om het flesje bier op de grond te zetten. Tot slot hebben de leden van de Koninklijke Marechaussee tien minuten, afwachtend op de komst van de politie, met de man gepraat, waarbij de man rustig bleef.

Oftewel, de rechtbank volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat, dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging. De rechtbank spreekt de verdachte dan ook vrij.

 

Strafrechtadvocaat voor bedreiging

Deze zaak is een mooi voorbeeld van het feit dat een ervaren strafrecht advocaat een zo laag mogelijke straf, of zoals in dit voorbeeld zelfs vrijspraak, voor u kan bereiken. Een ervaren strafrechtadvocaat voor bedreiging kan u dan ook bijstaan indien u verdachte bent in een soortgelijke zaak. De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor bedreiging. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrecht advocaat voor bedreiging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.