Vrijspraak bedreiging 112-medewerker

Vrijspraak bedreiging 112-medewerker

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 9 april 2018 uitspraak gedaan in een zaak over bedreiging.

Vrijspraak bedreiging 112-medewerker

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak stond terecht voor bedreiging. Hij werd ervan verdacht een 112-medewerker te hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishanding. De verdachte heeft immers dreigend de woorden geuit: “als je niet luistert dan snij ik je strot door” en “mocht dat wel gebeuren dan kom ik persoonlijk je strot doorsnijden”.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam is van mening dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging, waardoor de verdachte daarvan moet worden vrijgesproken. Het gerechtshof heeft hiertoe als volgt overwogen. De verdachte heeft het alarmnummer 112 gebeld en tegen de telefoniste van de meldkamer de eerder vermelde uitlatingen gedaan. Het gerechtshof stelt dat deze uitlatingen onmiskenbaar een dreigend karakter hebben. Het gerechtshof begrijpt dat de telefoniste hierdoor geschrokken is en zich bedreigd heeft gevoeld. Dat is op zichzelf niet voldoende voor een bewezenverklaring. Van bedreiging is immers pas sprake wanneer die onder zodanige omstandigheden is gedaan dat bij de telefoniste de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd. Naar het oordeel van het gerechtshof kan deze redelijke vrees niet worden vastgesteld, nu het slachtoffer een voor de verdachte geheel anoniem persoon was en er geen aanknopingspunt is voor de veronderstelling dat de personalia en/of de verblijfplaats van het slachtoffer achterhaald had kunnen worden.

Het gerechtshof Amsterdam verklaart dan ook niet bewezen dat de verdachte de bedreiging heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

 

Strafrechtadvocaat bedreiging

Deze zaak is een mooi voorbeeld van het feit dat er niet zelden vrijspraak wordt bereikt voor bedreiging. Zelf verdacht van bedreiging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor bedreiging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo!