Vrijspraak bedreiging nicht door hoofdverdachte van de moord op haar man

Vrijspraak bedreiging nicht door hoofdverdachte van de moord op haar man

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 7 juni 2017 uitspraak gedaan in een zaak over bedreiging. 

Vrijspraak bedreiging nicht door hoofdverdachte van de moord op haar man

In deze zaak is aan de verdachte ten laste gelegd dat hij zijn nicht (het slachtoffer) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, in een vertrouwelijk telefoongesprek met een getuige, een bekende van de familie. Het telefoongesprek werd afgeluisterd door justitie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de vriend van de nicht (het slachtoffer) van de verdachte om het leven was gebracht. Uit het onderzoek bleek dat er een vermoeden bestond dat de man om het leven is gebracht, omdat hij een relatie had met het slachtoffer in deze zaak (de nicht). De verdachte in deze zaak was in dat strafrechtelijk onderzoek één van de hoofdverdachten. Het slachtoffer is door een officier van justitie op de hoogte gebracht van de gedane bedreiging van de verdachte.

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er aanwijzingen waren van eer-gerelateerd geweld, waardoor de bedreiging van de verdachte door de officier van justitie kon worden aangemerkt als een reële, ernstig bedreiging van het slachtoffer. Het Hof oordeelt dan ook dat het de officier vrij stond om het slachtoffer op de hoogte te stellen van de uitlatingen om haar te doordringen van de ernst van de situatie, zodat zij wist dat haar veiligheid in gevaar kon zijn. De officier van justitie heeft daarbij de letterlijke, door de verdachte geuite bewoordingen, aan het slachtoffer medegedeeld.

 

Verweer van de strafrechtadvocaat voor bedreiging

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft bepleit dat de verdachte geen opzet had op de bedreiging. De verdachte wilde niet dat de bedreiging ter kennis zou komen van het slachtoffer. De strafrechtadvocaat heeft bepleit dat de verdachte, op het moment van de bedreiging, emotioneel was en zich er niet van bewust was dat hij werd afgeluisterd en dat zijn bedreigingen het slachtoffer zouden bereiken.

Ook wanneer het gerechtshof wel van mening is dat de verdachte zich tijdens de bedreiging bewust was van het feit dat hij werd afgeluisterd, had verdachte geen opzet op het feit dat zijn bedreigingen het slachtoffer zouden bereiken. De strafrecht advocaat bepleitte dan ook vrijspraak van bedreiging.

 

Oordeel van het Hof als gevolg van het verweer van de strafrechtadvocaat

Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte de bedreiging heeft gedaan in een vertrouwelijk telefoongesprek met een bekende van de familie. Uit deze omstandigheden kan niet worden afgeleid dat de opzet van de verdachte erop gericht was dat het slachtoffer op de hoogte zou raken van de inhoud (de bedreigingen) van het telefoongesprek.

Het Hof oordeelt dat er geen sprake is van een aanmerkelijke kans dat de bedreiging door de politie/justitie ter kennis zou worden gebracht van het slachtoffer en zij daardoor op de hoogte zou raken van de bedreiging. De bedreiging was zeer ernstig en gelet op het bestaan van aanwijzingen voor eer-gerelateerd geweld in de familie, zonder meer serieus te noemen. Het Hof is van mening dat het gezien die feiten te verwachten is dat politie/justitie de bedreiging ter kennis zou brengen aan het slachtoffer, om haar van de ernst van de situatie op de hoogte te stellen.

Daarnaast oordeelt het Hof dat niet met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte ten tijde van het telefoongesprek wist dat hij werd afgeluisterd. Gezien het telefoongesprek zijn er aanwijzingen dat de verdachte ervan uitging dat het gesprek een vertrouwelijk karakter had en dat zijn bedreiging alleen ter kennis kwam van de getuige. Het Hof oordeelt dat niet bewezen kan worden dat de opzet van de verdachte er op was gericht dat het slachtoffer op de hoogte zou raken van de bedreiging. Het Hof spreekt de verdachte dan ook vrij van bedreiging.

 

Strafrechtadvocaat voor bedreiging

Een ervaren strafrecht advocaat kan u, indien u wordt verdacht van bedreiging, bijstaan. De strafrechtadvocaat zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren. De raadsman zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. De zaak zoals hierboven beschreven is een mooi voorbeeld van een zaak waarin vrijspraak is bereikt door het pleidooi van de strafrechtadvocaat. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat direct gratis en vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak over bedreiging. De advocaten van het advocatenkantoor strafrecht werken landelijk en op basis van pro deo.