Vrijspraak belaging

Vrijspraak belaging

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 2 oktober 2018 uitspraak gedaan in een zaak over belaging.

Vrijspraak belaging

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak werd verdacht van belaging. Hij werd ervan verdacht stelselmatig opzettelijk inbreuk te hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer.

 

Standpunt strafrechtadvocaat belaging

De strafrecht advocaat heeft vrijspraak bepleit. De verdachte heeft bekend de handelingen te hebben gepleegd, maar gelet op de indringendheid, de duur en de frequentie van dat contact was er geen sprake van belaging.

 

Oordeel rechtbank Midden-Nederland

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van belaging bewezen moet worden dat de verdachte met zijn handelen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en dat die inbreuk een stelselmatig karakter heeft gehad. Hierbij gaat het onder andere om de aard, duur en de frequentie van de gedragingen van de verdachte.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de aangifte is gedaan doordat er de veronderstelling was dat er een contactverbod was voor de verdachte met het slachtoffer, terwijl dit feitelijk al enige tijd niet meer aan de orde was. Verder blijkt uit de berichten dat de verdachte voornamelijk contact zocht met het slachtoffer om zijn dochter te kunnen zien en dat het slachtoffer op deze berichten niet heeft gereageerd. De rechtbank stelt vast dat de verdachte gedurende een periode van anderhalve maand voornamelijk om die reden ruim 30 keer contact heeft gezocht met het slachtoffer.

Al met al oordeelt de rechtbank dat het aantal berichten in samenhang met de periode, naar de aard, duur en frequentie geen belaging oplevert. De rechtbank Midden-Nederland acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de belaging heeft begaan en spreekt de verdachte hierom vrij.

 

Strafrechtadvocaat belaging

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat mede dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat vrijspraak kan worden bereikt. Zelf verdacht van belaging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk net als in deze zaak vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor belaging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast tarief en op basis van pro deo.