Vrijspraak bereikt door de strafrechtadvocaat

Politierechter volgt het pleidooi van de strafrechtadvocaat

Politierechter spreekt verdachte vrij na pleidooi strafrechtadvocaat.

De strafrechtadvocaat werd begin juli gebeld door de kleinzoon van meneer x. Meneer x zou een strafbeschikking hebben ontvangen. Volgens het Openbaar Ministerie zou deze man een auto hebben bekrast en daarvoor zou hij een geldboete moeten betalen ter hoogte van 400 euro. Na ontvangst van de strafbeschikking heeft meneer x direct in overleg met zijn kleinzoon een advocaat gezocht.

 

Verzet strafbeschikking

Al tijdens het eerste gesprek is er besproken waarom Meneer x het niet eens is met de aan hem opgelegde strafbeschikking. Hij is duidelijk: “Ik heb het niet gedaan.” De strafrechtadvocaat bespreekt de mogelijkheden met Meneer x en zijn kleinzoon en al snel wordt besloten om verzet in te stellen tegen de strafbeschikking. Het is op dat moment niet duidelijk op welk bewijs het Openbaar Ministerie deze strafbeschikking heeft gebaseerd. De strafrechtadvocaat stelt namens Meneer x binnen de daarvoor gestelde termijnen verzet in.

 

Ontvangst dagvaarding na ingesteld verzet

Als het verzet is ingesteld door de strafrechtadvocaat dan dient de officier van justitie de zaak opnieuw te beoordelen. De officier van justitie kan de zaak alsnog seponeren of de zaak voorleggen aan de Politierechter. In deze zaak is voor de laatste mogelijkheid gekozen en ontving Meneer x een dagvaarding om te verschijnen bij de Politierechter. Direct werd er weer contact opgenomen met de strafrechtadvocaat om de gang van zaken met elkaar te bespreken. Wat kan Meneer verwachten, waar moet hij rekening mee houden, zijn er gegevens die op voorhand aan de rechtbank verzonden moeten worden… Meneer x betreft een man op hoge leeftijd, hij wordt geholpen door zijn dochter en kleinzoon en heeft nog nooit eerder iets met politie en justitie om handen gehad. Meneer x is een zogenoemde ‘first offender’.

 

Zitting bij de rechtbank, strafrechtadvocaat gaat mee

De strafrechtadvocaat gaat mee naar de rechtbank om verweer te voeren namens de verdediging. Op de dag van de zitting heeft de strafrechtadvocaat ruim van te voren afgesproken met Meneer x en zijn dochter. De kleinzoon was ook graag meegekomen maar hij was in het buitenland en kan daardoor niet aanwezig zijn. Voorafgaand aan de zitting worden de laatste dingetjes nog doorgenomen met de strafrechtadvocaat.

 

Strafrechtadvocaat bepleit (terecht) vrijspraak

Als de zitting aanvangt dan worden eerst de personalia van de verdachte gecheckt. Daarna wordt het dossier inhoudelijk besproken met de verdachte en mogen de officier van justitie en de strafrechtadvocaat vragen stellen. De verdachte krijgt ook zelf de gelegenheid om te vertellen wat er volgens hem/ haar is gebeurd. Daarna volgt het requisitoir van de officier van justitie: bevestiging van de strafbeschikking. Hierna is de strafrechtadvocaat aan de beurt en zij bepleit uitvoerig een vrijspraak: er zit in dit dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Er is geen aanvullend bewijs dat de verklaring van aangever bevestigd en het dossier bevat weliswaar een beschrijving van camerabeelden door een politieagent, maar geen concrete aanwijzingen dat de vernielingen zijn verricht door Meneer x. De rechter volgt op alle punten het pleidooi van de strafrechtadvocaat en spreekt de verdachte vrij. Meneer x kan met een gerust hart weer naar huis.