Vrijspraak diefstal autobanden, verdachte niet herkend

Vrijspraak diefstal autobanden, verdachte niet herkend

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 26 juni 2019 uitspraak gedaan in een zaak over diefstal van autovelgen.

Vrijspraak diefstal autobanden, verdachte niet herkend

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak stond terecht voor diefstal. Hij werd er immers van verdacht in de periode van 22 juli tot en met 23 juli 2018 met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening 32 autovelgen, met een totale waarde van ongeveer 45.000 euro, te hebben weggenomen, dat toebehoorde aan een firma.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft bepleit dat de verdachte moet worden vrijgesproken van diefstal, vanwege het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs. Niet bewezen kan worden dat de verdachte ten tijde van de diefstal aanwezig was, aldus de strafrecht advocaat. Daarnaast stelt de raadsman dat de gebeurtenissen van 22 en 23 juli 2018 van elkaar onderscheiden moeten worden, gezien het tijdsverloop en omdat niet kan worden vastgesteld dat het om één incident gaat. Gebleken is dat de verdachte in de ochtend van 22 juli 2018 op de parkeerplaats van de firma is geweest, maar of de verdachte enige betrokkenheid heeft gehad bij de diefstal van de velgen op 23 juli 2018 kan niet worden vastgesteld. De strafrechtadvocaat stelt tot slot dat de herkenning door verbalisanten ondeugdelijk is en niet bruikbaar is voor bewijs.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Uit de bewijsmiddelen blijkt het navolgende. In de ochtend van 22 juli 2018 is de verdachte als bestuurder van een busje op het parkeerterrein van de firma geweest, tenminste met één andere persoon. De verdachte is in de bus blijven zitten en de andere heeft de bus verlaten en is een steeg ingelopen die toegang gaf tot het bedrijventerrein. Camerabeelden van het bedrijf laten zien dat rond dat tijdstip een onbekende en onherkenbare persoon op het bedrijventerrein een velg met band verplaatste. De bijrijder is bij de verdachte in de bus gestapt en ze zijn weggereden. In de late avond van 22 juli 2018 lopen drie personen het terrein op en op camerabeelden is te zien dat zij velgen van het terrein wegnemen. Een verbalisant, politieagent, heeft verklaard dat grote delen van het signalement van één van deze personen overeenkomt met de persoon die is herkend als de verdachte. Een paar uur later is eenzelfde soort bus als die waarin de verdachte de dag ervoor zat, gezien op het terrein. Te zien is dat drie personen uitstappen en diverse velgen met banden in de bus leggen. Politieambtenaren hebben na het kijken van de camerabeelden geconcludeerd dat van deze personen geen duidelijk signalement kan worden gegeven en dat het kenteken van de bus niet te lezen is.

Al met al komt het Hof tot het oordeel dat de verdachte niet is herkend op de camerabeelden als een persoon die tijdens de diefstal van de velgen op het bedrijventerrein aanwezig was. Ook ontbreken overige concrete aanknopingspunten dat de verdachte op het moment van de diefstal ter plaatse was. Het feit dat enkele uren voor het incident een persoon is gezien wiens signalement op dat van de verdachte lijkt, maakt dit niet anders. Ook het feit dat in de buurt een bus is aangetroffen die lijkt op de bus waarin de verdachte de dag voor het incident is aangetroffen is geen concrete aanwijzing voor de aanwezigheid van de verdachte bij de plaats delict. Het Hof is, bij gebrek aan overig bewijs, met de strafrechtadvocaat eens dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de diefstal van de autovelgen, waardoor hij hiervoor is vrijgesproken.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

Mede dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat is in deze zaak vrijspraak bereikt voor diefstal. Zelf verdacht van diefstal? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.