Vrijspraak van diefstal flessen bier

Vrijspraak van diefstal flessen bier

De rechtbank Den Haag heeft op 29 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over diefstal van bier.

Vrijspraak van diefstal flessen bier

De verdachte in deze zaak stond terecht voor diefstal in vereniging, dan wel alleen, van ongeveer 15 flessen bier die toebehoorde aan de Albert Heijn.

 

Eis Officier van Justitie

De Officier van Justitie heeft gevorderd dat de verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken.

 

Oordeel rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag oordeelde dat op grond van het dossier, waaronder de camerabeelden en het verhandelde ter zitting, niet onomstotelijk kan worden vastgesteld dat de verdachte de diefstal, al dan niet samen en in vereniging met de medeverdachte, heeft gepleegd. De rechtbank kwam tot deze conclusie door middel van het volgende.

Vast is komen te staan dat de medeverdachte slechts één flesje bier heeft afgerekend door middel van een emballage-bon, in plaats van 16 flesjes bier. Uit de bewijsstukken blijkt bovendien dat het de verdachte is geweest die het ene flesje bier van de boodschappenband pakt en een krat met 15 flesjes bier oppakt van de grond en wegloopt. De verdachte heeft hiertoe verklaard dat hij meende dat de medeverdachte (die achter hem stond aan de kassa) niet alleen het ene flesje bier afrekende dat op de boodschappenband stond, maar ook de overige 15 flesjes in het krat op de grond. De verdachte stelt dat hij zich niet verstaanbaar kon maken bij de caissière.

De rechtbank Den Haag oordeelt dat het zo kan zijn gegaan zoals de verdachte heeft verklaard. Uit de dossierstukken en het verhandelde ter zitting blijkt onvoldoende dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte, met als doel om de tenlastegelegde diefstal van bier te plegen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend kan worden bewezen en de verdachte is derhalve vrijgesproken van diefstal. Ook heeft de rechtbank het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte opgeheven.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

Zelf verdacht van diefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor diefstal. Een ervaren strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.