Vrijspraak heling 1350 geheugensticks en 236 harde schijven

Vrijspraak heling 1350 geheugensticks en 236 harde schijven

Op 10 oktober 2017 heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een zaak over heling.

Vrijspraak heling 1350 geheugensticks en 236 harde schijven

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat hij 1100 geheugenstick 16 GB, 250 geheugensticks 8 GB en 236 harde schijven 960 GB heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het door misdrijf verkregen goederen betrof. Oftewel, verdachte wordt in deze zaak verdacht van heling.

 

Standpunt strafrechtadvocaat heling

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft vrijspraak van heling bepleit. De advocaat heeft daartoe aangegeven dat verdachte voor tweedehands hardware een marktconforme prijs heeft geboden. De strafrechtadvocaat geeft daarnaast aan dat er sprake is van een transparante geldstroom en handel, nu er een papieren stroom is van betalingen en de goederen op de website van de verdachte en op Marktplaats te koop werden aangeboden. De strafrecht advocaat bepleit hiertoe dat de verdachte te goeder trouw was en dat hij de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen om te voorkomen dat hij van diefstal afkomstige goederen kocht.

 

Standpunt rechtbank Midden-Nederland

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte een grote hoeveelheid geheugensticks en harde schrijven heeft gekocht van medeverdachte. Hij heeft dit in verschillende partijen gekocht en geleverd gekregen en daarvoor in totaal € 78.050,00 betaald. Medeverdachte had deze goederen uit het magazijn van zijn werkgever gestolen en te koop aangeboden. De goederen zijn bij het bedrijf van de verdachte afgeleverd, waar ze door een medewerker in ontvangt zijn genomen. De verdachte heeft de goederen vervolgens op zijn website geplaatst en op Marktplaats te koop aangeboden. Betalingen van de harde schijven en de geheugensticks hebben plaatsgevonden via de bank, onder vermelding van hoeveelheden en specificaties. Verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat de goederen uit een misdrijf afkomstig waren.

De rechtbank heeft zich vervolgens afgevraagd of de prijs die de verdachte voor de goederen heeft betaald, ongebruikelijk laag was. Uit bewijsmiddelen blijkt dat de inkoopwaarde van de goederen omgerekend ruim € 500.000,00 bedroeg. Verdachte heeft er enkel € 78.050,00 voor betaald.

Tijdens de inbeslagname waren de verpakkingen van de geheugensticks en harde schijven niet meer verzegeld. De medeverdachte heeft verklaard dat de goederen die hij aan de verdachte heeft verkocht niet meer verzegeld waren. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat bij de aan verdachte geleverde goederen de veiligheidszegels verbroken waren. Als dit gebeurt heeft dit invloed op de prijs, die dan stukken lager is.

Verder heeft de verdachte gesteld dat in deze branche de inkoopprijzen voor partijhandel niet vergelijkbaar zijn met normale inkoopprijzen. De rechtbank acht dit niet onaannemelijk, gelet op het feit dat ook door een getuige is verklaard dat de prijs verschilt per order aangezien de kortingen hoger zijn naarmate de bestelling groter is. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook niet komen vast te staan dat de betaalde prijs voor de goederen ongebruikelijk laag waren.

Daarnaast stelt de rechtbank dat de verdachte de goederen zowel op de website van zijn eigen bedrijf als op Markplaats te koop heeft aangeboden. Ook heeft hij per bank onder zijn eigen naam betaald en blijkt uit de omschrijvingen bij die betalingen expliciet om welke goederen en welke hoeveelheden het gaat. Deze omstandigheden zien toe op de stelling van de verdachte dat hij de goederen te goeder trouw heeft gekocht en niet heeft getwijfeld aan de herkomst van de goederen.

Al met al is de rechtbank, mede dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat van de verdachte voor heling, van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan heling en spreekt de verdachte vrij.

 

Strafrecht advocaat voor heling

Een ervaren strafrecht advocaat kan u, indien u eveneens wordt verdacht van heling, bijstaan. De strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. De zaak zoals hierboven beschreven is een mooi voorbeeld van een zaak waarin vrijspraak is bereikt door het pleidooi van de strafrechtadvocaat. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren advocaat direct gratis en vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak over heling. De advocaten van het advocatenkantoor strafrecht werken landelijk en op basis van pro deo