Vrijspraak heling Volkswagen Caddy en onderdelen van 24 gestolen voertuigen

Vrijspraak heling Volkswagen Caddy en onderdelen van 24 gestolen voertuigen

De rechtbank Gelderland heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan in een zaak over opzetheling van een Volkswagen Caddy en van gewoonteheling van onderdelen van 24 gestolen voertuigen.

Vrijspraak heling Volkswagen Caddy en onderdelen van 24 gestolen voertuigen

Feiten en omstandigheden

De verdachte in deze zaak stond terecht voor opzetheling en gewoonteheling. Hij werd er immers van verdacht een Volkswagen Caddy te hebben verworven, voorhanden te hebben gehad en/of te hebben overgedragen, terwijl hij ten tijde daarvan wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door een misdrijf verkregen goed betrof. Daarnaast werd de verdachte verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan gewoonteheling van onderdelen van 24 gestolen voertuigen.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft vrijspraak bepleit. Zo heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte niet betrokken is geweest bij het demonteren van de Volkswagen Caddy (op verzoek van de klant). Ten aanzien van de gewoonteheling heeft de strafrecht advocaat bepleit dat de verdachte tijdens de tenlastegelegde feiten een opleiding volgde in de mobiliteitsbranche en niet in de garage werkte en dat er daardoor geen link is tussen de verdachte en de aangetroffen auto-onderdelen.

 

Oordeel rechtbank Gelderland

Eind 2015 is er aangifte gedaan van diefstal van een Volkswagen Caddy. Het GPS-signaal van het voertuig is uitgepeild, dat uitkwam op een autosloperij waar de verdachte werd aangetroffen. De verdachte is niet de eigenaar, dat is zijn vader (medeverdachte). In de loods van het bedrijf werd het voertuig aangetroffen, gedeeltelijk gestript. Ook werd een motorkap aangetroffen van een voertuig dat eerder is gestolen. Bij de daaropvolgende zoeking werden in totaal 10.814 auto-onderdelen aangetroffen. Na onderzoek is gebleken dat een groot deel van de onderdelen te herleiden is naar gestolen voertuigen.

Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat de verdachte staat ingeschreven als vennoot met onbeperkte bevoegdheid. De verdachte heeft verklaard dat hij een opleiding volgde in de mobiliteitsbranche. Hierdoor werkte hij niet in de garage, maar was af en toe aanwezig. Op de dag van de diefstal van de Volkswagen Caddy was hij niet in de garage, hij zat nog op school. De vader van de verdachte had gevraagd of hij een uurtje wilde oppassen in het bedrijf, hierdoor was de verdachte op het moment dat de politie aankwam in de garage.

De medeverdachte heeft verklaard dat de verdachte nog niet heeft deelgenomen aan het bedrijf, hij zou pas vennoot worden nadat hij zijn schooldiploma had behaald. Na het overlijden van de vader van de medeverdachte bleek het boekhoudkundig mogelijk om de verdachte medevennoot te maken. Door de opleiding van de verdachte had de verdachte echter nog geen feitelijke functie in het bedrijf.

Al met al oordeelt de rechtbank Gelderland als volgt. Hoewel de verdachte bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als vennoot met onbeperkte bevoegdheid, bevinden zich in het dossier geen aanknopingspunten dat de verdachte zich daadwerkelijk met werkzaamheden binnen het bedrijf heeft beziggehouden. Enige betrokkenheid van de verdachte bij de tenlastegelegde feiten is niet gebleken. Het enkele feit dat de verdachte als vennoot van het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel acht de rechtbank onvoldoende voor een bewezenverklaring. Het standpunt van de strafrechtadvocaat wordt gevolgd, de rechtbank spreekt de verdachte vrij van alle aan hem tenlastegelegde feiten.

 

Strafrechtadvocaat heling

Zelf verdachte van heling? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor heling direct gratis en vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.