Vrijspraak mishandeling voor slaan met bloempot tegen hoofd slachtoffer

Vrijspraak mishandeling voor slaan met bloempot tegen hoofd slachtoffer

De rechtbank Amsterdam heeft op 14 juni 2019 vrijgesproken in een zaak over mishandeling.

Vrijspraak mishandeling voor slaan met bloempot tegen hoofd slachtoffer

De verdachte in deze zaak stond terecht voor mishandeling van zijn (ex)partner. Hij werd er immers van verdacht opzettelijk zwaar lichamelijk letsel aan zijn (ex)partner te hebben toegebracht, door haar met een bloempot tegen het hoofd te slaan. Daarnaast werd hij ervan verdacht haar te hebben geprobeerd zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, dan wel dat hij haar heeft mishandeld. Het slachtoffer heeft als gevolg van het voorval 26 hechtingen in haar hoofd gekregen waar zij 2 behoorlijke littekens aan heeft overgehouden.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft vrijspraak bepleit. De strafrecht advocaat stelt daartoe het navolgende. Uit de verklaringen van het slachtoffer blijkt dat zij, doordat zij dronken was, niet kan vertellen wat er precies gebeurd is. Uit deze verklaringen blijkt niet dat zij is geslagen door de verdachte, zij kan zich niet herinneren hoe zij aan haar letsel is gekomen. De verwarde toestand van het slachtoffer wordt bevestigd door een ander en eveneens door de politie.

Daarnaast kan het aangetroffen letsel worden verklaard vanuit het door de verdachte geschetste scenario, aldus de raadsman. Dat scenario komt er op neer dat het slachtoffer tijdens een ruzie, na een worsteling, is gevallen in de scherven van een bloempot. Het letsel van het slachtoffer past net zo goed, zelfs beter, bij dit scenario. Gelet op het drankgebruik van het slachtoffer is het waarschijnlijker dat zij is gevallen, zeker nu het drankgebruik gecombineerd werd met medicijngebruik. Het slachtoffer gebruikte Oxazepam, waarvan de bijwerkingen zijn ‘slappe spieren, verminderde coördinatie en geheugenproblemen’. Op internet staat dat gebruikers van Oxazepam eerder kunnen vallen. Tot slot stelt de strafrechtadvocaat dat de verdachte steeds consistent heeft verklaard en zijn alternatieve scenario niet kan worden uitgesloten. Hierdoor dient vrijspraak te volgen, aldus de raadsman.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat en stelt dat de verdachte vrijgesproken dient  te worden van de ten laste gelegde mishandeling. Vast staat dat het slachtoffer nare verwondingen heeft opgelopen. Uit de processtukken is gebleken dat het slachtoffer vermoedelijk onder invloed was en zich niet kan herinneren wat er is gebeurd en op welke wijze het letsel is ontstaan. Er bestaan aanwijzingen dat het letsel is ontstaan door een ruzie met de verdachte, met wie het slachtoffer jarenlang een complexe relatie heeft gehad waarin over en weer sprake was van geweld. Dat het slachtoffer door de verdachte met een bloempot op het hoofd is geslagen kan echter niet uit de dossierstukken worden afgeleid. Al met al is de rechtbank Amsterdam van mening dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig is, waardoor de verdachte vrijgesproken is van het tenlastegelegde.

 

Strafrechtadvocaat mishandeling

Zelf verdacht van mishandeling? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrecht advocaat voor mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.