Vrijspraak na ingesteld verzet tegen strafbeschikking

Politierechter spreekt verdachte vrij van winkeldiefstal

Politierechter volgt de strafrechtadvocaat: vrijspraak!

Het is alweer een paar jaar geleden dan een cliënte van ons kantoor werd vrijgesproken door de Politierechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. De Politierechter volgde het pleidooi van de gespecialiseerde strafrechtadvocaat en sprak de verdachte vrij.

In deze zaak werd onze cliënt verdacht van het plegen van een winkeldiefstal bij een landelijke bekende supermarkt. In plaats van de verdachte uit te nodigen voor een OM-hoorgesprek óf te dagvaarden bij de Politierechter, heeft de officier van justitie er in deze zaak voor gekozen om een strafbeschikking uit te vaardigen. Direct na ontvangst van de strafbeschikking heeft de verdachte contact met de strafrechtadvocaten van ons kantoor opgenomen. Door een van de strafrechtadvocaten van ons kantoor is binnen de termijn van twee weken verzet ingesteld bij de officier van justitie.

Na ontvangst van het verzet heeft de officier van justitie de zaak opnieuw beoordeeld en besloten de zaak op zitting te laten behandelen. In januari 2019 is de zaak inhoudelijk behandeld door de Politierechter te Den Bosch met een vrijspraak tot gevolg! 

 

Feiten en omstandigheden

Cliënte doet wekelijks boodschappen bij een landelijk bekende supermarkt. Zij maakt tijdens het boodschappen doen gebruik van de welbekende zelfscanner. Hoe werkt een zelfscanner? Het fenomeen is immers niet bij iedereen bekend en nog niet in iedere supermarkt geïntroduceerd. U drukt bij de ‘scanmuur’ op start en u pakt de oplichtende scanner uit de houder, u scant de streepjescode op de producten die u wilt kopen en plaatst deze in uw winkelwagen of pakt deze direct al in. Staat er geen streepjescode op het product? Dan moet u het bordje scannen bij het product en u moet altijd aangeven hoeveel producten u heeft, dit kunt u op de scanner aangeven. Heeft u alle boodschappen? Dan gaat u naar de kassa en rekent u eenvoudig af. Een handig systeem, maar helaas ook een systeem waarbij wel eens het een en ander mis kan gaan.

Er bestaat de mogelijkheid dat u gecontroleerd wordt bij het betalen van uw boodschappen. In een artikel van het NRC geeft de Albert Heijn aan dat het alleen maatregelen neemt als overduidelijk sprake is van opzet. “Vaak gaat het om een vergeten artikel of om bijvoorbeeld twee verschillende smaken thee, waarvan er één dubbel gescand is en de ander niet.”

De ervaring in de rechtspraktijk leert ons echter dat het voorgaande niet altijd opgaat. Zo zijn er genoeg mensen die direct luid en duidelijk aangegeven dat zij vergeten zijn een product te scannen, maar dat zij niet worden geloofd en gewoon worden meegenomen naar het politiebureau. Zo ook in de zaak van deze cliënte.

Cliënte werd op de desbetreffende dag aangehouden door de politie en meegenomen naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Na afloop van deze verklaring werd de zaak voorgelegd aan de officier van justitie en deze heeft gemeend dat een strafbeschikking opgelegd diende te worden omdat cliënte zich schuldig zou hebben gemaakt aan een winkeldiefstal.

 

Zitting bij de Politierechter na verzet strafbeschikking

Direct na ontvangst van de strafbeschikking heeft cliënte contact opgenomen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Omdat cliënte zich niet kon verenigen met de aan haar opgelegde stafbeschikking werd besloten om verzet in te stellen bij de officier van justitie.

Het verzet is tijdig ingediend en uiteindelijk is de zaak inhoudelijk behandeld bij de Politierechter te Den Bosch. De verdachte werd op zitting bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor. De strafrechtadvocaat heeft uitvoerig en overtuigend pleidooi gevoerd waarna onze cliënte door de Bossche politierechter is vrijgesproken en wel om de volgende redenen:

De politierechter heeft op basis van het verhaal van cliënte geoordeeld dat hij niet de overtuiging had dat cliënte ook daadwerkelijke de opzet had op het wegnemen van de desbetreffende goederen. Daarnaast was er geen onderzoek gedaan naar de zelfscanner waardoor er niet met zekerheid gezegd kon worden dat cliënte ook daadwerkelijk de goederen niet gescand had, of dat er wellicht sprake was van een defect in het apparaat. Omdat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat cliënte de goederen heeft weggenomen met het oog om deze wederrechtelijk toe te eigenen, heeft de rechter haar (terecht) vrijgesproken.

 

Strafbeschikking ontvangen?

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen en u bent het hier niet mee eens, neem dan altijd direct contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat voor het instellen van het verzet. Wij wijzen u erop dat het verzet binnen 14 dagen na dagtekening van de strafbeschikking moet zijn ingediend.