Vrijspraak ontucht door Rechtbank Noord-Nederland

Op 4 maart 2016 heeft de Rechtbank Noord-Nederland vrijgesproken in een zaak over ontucht met twee minderjarigen.

Vrijspraak ontucht door Rechtbank Noord-Nederland

Aan verdachte in deze zaak is tenlastegelegd dat hij met twee minderjarigen ontucht heeft gepleegd, terwijl verdachte de minderjarigen verzorgden of opvoedden als behorend bij zijn gezin.

De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft aangevoerd dat het bewijs enkel steunt op de verklaringen van de slachtoffers en de verklaring van de moeder van de slachtoffers. Deze verklaringen riepen veel vragen op en werden daarnaast niet ondersteund door enig objectief bewijsmiddel, zoals een verklaring van de huisarts. Ook werkt verdachte zes dagen in de week bij de gemeente en 's avonds verricht hij nog werkzaamheden in zijn juwelierswinkel, waardoor er simpelweg weinig tijd was voor het plegen van de strafbare feiten. Verder bestaan er vermoedens dat de moeder van de slachtoffers allerlei mensen voor haar karretje heeft gespannen om valse aangifte tegen verdachte te doen.

De Rechtbank Noord-Nederland komt kijkend naar de manier waarop verdachte zijn leven heeft ingericht en gelet op het ontbreken van enig objectief bewijs ter ondersteuning van de verklaringen niet tot de overtuiging dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. De rechtbank spreekt verdachte daarom ook vrij van de ontucht waarvan hij verdacht werd. De strafrechtadvocaat heeft er dankzij zijn sterk pleidooi in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van ontucht met minderjarigen. Indien u verdacht wordt van ontucht kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat voor ontucht. De advocaat zal, indien mogelijk, vrijspraak voor u bereiken.

Als u het formulier invult komt u gratis in contact met een ervaren strafrechtadvocaat voor ontucht.

Klik hier voor de uitspraak