Vrijspraak Openlijk voetbalgeweld Vitesse Southampton

Vrijspraak Openlijk voetbalgeweld Vitesse Southampton

Het Gerechtshof Arnhem heeft onze cliënt vrijgesproken van het plegen van openlijk geweldpleging tijdens een voetbalwedstrijd Vitesse Southampton

Vrijspraak Openlijk voetbalgeweld Vitesse Southampton

Het Gerechtshof Arnhem heeft een cliënt van mr. Sander Arts van Advocatenkantoor Singel advocaten Breda, vrijgesproken van het plegen van openlijk geweld, voetbalvandalisme. De rechtbank in Arnhem had cliënt eerder nog veroordeeld tot een forse werkstraf. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld door mr. Arts, omdat de veroordeling juridisch onjuist was. Er was naar zijn mening onvoldoende om te spreken van een voldoende (substantiële) bijdrage aan het voetbalgeweld, zodat vrijspraak naar zijn mening diende te volgen.

 

Wat was er gebeurd bij de voetbalwedstrijd?

Tijdens de wedstrijd had cliënt een zogenaamd V-teken (met de armen) gemaakt. Nadat op een van de pleinen een vechtpartij was uitgebroken tussen de supporters kreeg hij een glas bier tegen zijn hand gegooid, deinde hij (kort) mee met de massa om vervolgens zich naar een café toe te bewegen aan de linkerkant van het plein. Volgens de rechtbank was dit gedrag en het niet distantiëren, voldoende om te komen tot een veroordeling van openlijk (voetbal)geweld. Ook het gezamenlijk opdringen kan namelijk een voldoende bijdrage opleveren in bepaalde gevallen voor openlijk geweld, volgens de Hoge Raad. De verdediging meende dat dit kort door de menigte meedeinen onvoldoende was om tot een veroordeling te komen. Niet bleek immers van enige verdere bijdrage, zoals het slaan, gooien met bier of op het plein zelf roepen van leuzen of het maken van armgebaren. Het enkele even meebewegen in een menigte die ineens tot een escalatie komt en het niet verlaten van het plein, is hoogstens (achteraf) onverstandig, maar niet strafbaar. Aldus strafrechtadvocaat mr. Sander Arts. De videobeelden toonde niet dat verdachte zelf met bier had gegooid. De Advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) stelde wederom een veroordeling voor en meende dat verdachte op het plein wél met bier zou hebben gegooid.

 

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem

Het gerechtshof heeft de verdediging gevolgd en oordeelde met de advocaat, dat inderdaad onvoldoende aanwezig was om te komen tot een veroordeling voor voetbalgeweld. Vrijspraak volgde dus.

Het hof oordeelde: Uit de stukken van het geding en het onderzoek ter terechtzitting blijkt dat op 6 augustus 2015 — kort weergegeven — in het Centrum van Arnhem, op de Korenmarkt, een vechtpartij is ontstaan tussen een groep supporters van de voetbalclub Vitesse en een groep supporters van de voetbalclub Southampton, waarbij openlijk en in vereniging geweld is gepleegd. Voorts kan uit de processtukken — waaronder camerabeelden — blijken dat verdachte tijdens en kort na het ontstaan van de vechtpartij in de voorhoede heeft gestaan van de groep Vitesse-supporters die bij het geweld was betrokken en dat hij heeft meegedeind met de bewegingen van (ofwel: meebewogen met) vechtende personen uit die groep. Voorts is gebleken dat hij zich niet onmiddellijk (maar pas na verschijning van politie) uit die groep heeft teruggetrokken en dat hij aldus gedurende enige tijd de groep getalsmatig heeft versterkt en zich niet onmiddellijk van het geweld heeft gedistantieerd. Het hof is echter van oordeel dat deze gedragingen niet het oordeel rechtvaardigen dat verdachte ‘in vereniging’ geweld heeft gepleegd. Ook niet indien de gedragingen in onderling verband en samenhang worden bezien, onder meer omdat niet vaststaat dat verdachte zelf heeft geschopt of geslagen, dat hij anderen heeft aangemoedigd dan wel bedreigd, de confrontatie heeft gezocht of anderszins een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het geweld. Dat uit de stukken van het geding kan blijken dat verdachte gedurende het meedeinen in genoemde groep Vitesse-supporters één of meer op duwen en trekken geljkende bewegingen heeft gemaakt, maakt dit oordeel niet anders, in het bijzonder niet omdat niet kan worden vastgesteld dat verdachte daarbij supporters van de voetbalclub Southampton daadwerkelijk heeft geraakt of vastgepakt. Dientengevolge is in dit geval onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden dat verdachte openlijk en in vereniging geweld jegens personen heeft gepleegd. Verdachte zal derhalve worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Zaken over openlijk geweld zijn niet altijd eenvoudig. Zo kunt u als verdachte worden veroordeeld voor geweldshandelingen van anderen, als u al enige (beperkte) bijdrage heeft gehad bij het geweld. Ook is het vaak interpretatie , wát er nu eigenlijk op videobeelden is te zien. Het is verstandig u te laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat bij een verdenking voor openlijk geweld.

Als u het formulier invult neemt mr. Sander Arts, ervaren advocaat in zaken voor voetbalvandalisme, gratis en vrijblijvend contact met u op

Contactformulier advocaat voetbalgeweld

Direct gratis vrijblijvend contact met advocaat Sander Arts


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Strafrechtadvocaat Wat wij bieden

  • gesprek met ervaren advocaat 
  • Vrijblijvend gratis gesprek
  • Géén stagiaire op uw zaak
  • Landelijk & ook pro deo!