Vrijspraak openlijke geweldpleging door Rechtbank Limburg

Op 4 mei 2016 heeft de Rechtbank Limburg vrijgesproken in een zaak over openlijke geweldpleging.

Vrijspraak openlijke geweldpleging door Rechtbank Limburg

Verdachte werd verdacht van openlijke geweldpleging. Verdachte werd ervan verdacht op een voor het publiek toegankelijke plaats, te weten in het R&B-gedeelte en de garderobe van een tent op een kazerneterrein, in vereniging openlijk geweld te hebben gepleegd tegen het slachtoffer. Dit geweld bestond uit het gooien en slaan van een fles tegen het hoofd van het slachtoffer en meermalen slaan en trappen van het slachtoffer.

De strafrecht advocaat van de verdachte bepleit dat verdachte van het tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken omdat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich aan het strafbare feit heeft schuldig gemaakt. De Rechtbank Limburg verenigd zich met het standpunt van de strafrechtadvocaat. Op de nacht dat het incident zich heeft voorgedaan zijn er meerdere schermutselingen geweest. De verklaringen van de betrokken en de getuigen over wie wat gedaan heeft zijn zeer uiteenlopend. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de situatie ter plaatse onduidelijk was. Daarnaast was het op de plaats delict erg druk, wat het moeilijk maakt om vast te stellen wie waar verantwoordelijk voor is geweest.

De verdachte heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij de openlijke geweldpleging. De voor de verdachte belastende verklaringen zijn afgelegd door de vriendin en familie van het slachtoffer. Over wat het aandeel van verdachte was zijn zij niet eenduidig en wat er verklaard wordt, wordt niet bevestigd door andere verklaringen. Andere getuigen verklaren niet belastend voor de verdachte. De rechtbank heeft dan ook twijfels over de juistheid van deze verklaringen. Al met al kwam de rechtbank tot de conclusie dat er in de zaak van verdachte onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was, verdachte werd vrijgesproken.

Het verweer van de strafrechtadvocaat van verdachte heeft er in deze zaak toe geleid dat verdachte werd vrijgesproken van openlijke geweldpleging. Indien u verdacht wordt van openlijke geweldpleging kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat om net als in deze zaak, indien mogelijk, vrijspraak te bereiken.

Als u het formulier invult kunt u met een ervaren strafrechtadvocaat gratis in contact komen.

Klik hier voor de uitspraak