Vrijspraak oplichting naar aanleiding van bestelling van vier bier en een borrelhap

Vrijspraak oplichting naar aanleiding van bestelling van vier bier en een borrelhap

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 30 mei 2017 vrijgesproken in een zaak over oplichting. 

Vrijspraak oplichting naar aanleiding van bestelling van vier bier en een borrelhap

Aan de verdachte is in deze zaak ten laste gelegd dat hij, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en of een valse hoedanigheid, een horecabedrijf heeft bewogen tot afgifte van vier flesjes bier en een borrelhap. Zo is ten laste gelegd dat de verdachte bij het horecabedrijf de flesjes bier en de borrelhap heeft besteld door zich voor te doen als betalende klant, waardoor het bedrijf deze producten aan de verdachte heeft verstrekt. Oftewel, de verdachte werd verdacht van oplichting.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat voor oplichting

De strafrecht advocaat van de verdachte bepleit vrijspraak ten aanzien van het ten laste gelegde feit oplichting. De strafrechtadvocaat heeft hiertoe bepleit dat ‘de ondergrens van oplichting niet wordt gehaald’, omdat de opzet om voor het bier en de borrelhap niet te betalen, niet van te voren aanwezig was.

 

Standpunt gerechtshof Amsterdam als gevolg pleidooi strafrecht advocaat

Het gerechtshof Amsterdam stelde zich de vraag of de verdachte zich tijdens het aangaan van de bestelling en het verkrijgen van het bier en de borrelhap (overeenkomst tot koop en levering van de producten), in strijd met de waarheid heeft voorgedaan, te weten als bonafide, kredietwaardige klant.

Uit de dossierstukken blijkt het navolgende. De verdachte heet vier glazen bier en een borrelhap besteld bij het horecabedrijf. Hiervoor diende de verdachte € 18,40 te betalen. Toen de verdachte dit bedrag wilde pinnen, bleek dat hij niet over voldoende saldo beschikte om de rekening te betalen. De eigenaar van het horecabedrijf heeft de verdachte hiertoe verzocht om plaats te nemen op het terras, wat de verdachte heeft gedaan. De verdachte is echter later, naar eigen zeggen, weggelopen om op zoek te gaan naar een geldautomaat. De verdachte heeft verklaard dat hij op zijn spaarrekening wel voldoende saldo had staan, waardoor hij bij een geldautomaat wilde proberen vanaf die rekening geld op te nemen of over te boeken, om zo de rekening van het horecabedrijf te kunnen betalen.

Het gerechtshof volgt het standpunt van de strafrechtadvocaat en oordeelt dat niet is gebleken dat de verdachte een valse hoedanigheid heeft aangenomen. Hiertoe wordt aangegeven dat de enkele omstandigheid dat de verdachte niet kon betalen niet leidt tot de conclusie dat de verdachte zich vanaf het begin (vanaf de bestelling) valselijk heeft voorgedaan als bonafide klant en zo een valse hoedanigheid heeft aangenomen. Uit de dossierstukken blijkt niet dat de verdachte voorafgaand aan de bestellingen wist dat hij niet over voldoende geld beschikte om de rekening later te voldoen. Al met al volgt het gerechtshof dan ook het standpunt van de strafrecht advocaat en stelt dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting, waardoor hij hiervoor werd vrijgesproken.

 

Strafrechtadvocaat voor oplichting

Het pleidooi van de strafrecht advocaat van de verdachte heeft er in deze zaak voor gezorgd dat de verdachte werd vrijgesproken van oplichting. Wordt u zelf verdacht van oplichting? Een ervaren strafrechtadvocaat van strafrecht-advocaat.nl zal uw processtukken opvragen en een goed en sterk verweer voeren, waardoor een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u zal worden bereikt. Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor oplichting. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor oplichting direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.