Vrijspraak voor rijden onder invloed van lachgas

Vrijspraak voor rijden onder invloed van lachgas

De rechtbank Amsterdam heeft op 9 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak over rijden onder invloed van lachgas.

Vrijspraak voor rijden onder invloed van lachgas

De verdachte in deze zaak stond terecht voor (een poging tot) rijden onder invloed van lachgas. Hij werd er immers van verdacht een voertuig te hebben bestuurd, terwijl hij verkeerde onder invloed van lachgas, waarvan hij wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof, de rijvaardigheid kon verminderen, waardoor hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat heeft vrijspraak bepleit en stelde hiertoe het volgende. Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat de verdachte twee ademhalingen van een ballon met lachgas heeft genomen. Gelet hierop moet de verdachte volgens de strafrechtadvocaat worden vrijgesproken, nu het NFI-rapport vaststelt dat er pas effect optreedt na vier tot vijf ademhalingen van lachgas. Daarnaast is niet gebleken dat de verdachte onder zodanige invloed van lachgas verkeerde dat hij niet in staat was tot het besturen van een voertuig. Evenmin is onderzoek gedaan naar de invloed en rijvaardigheid van de verdachte. Tevens vermeldt het NFI-rapport dat lachgas een geringe of matige invloed op de rijvaardigheid heeft en dat pas bij een hoge dosis nadelige gevolgen voor de rijvaardigheid ontstaan. In deze zaak is niet duidelijk geworden of er daadwerkelijk een effect kon optreden, omdat er geen onderzoek is gedaan naar de inhoud van de ballon. Tot slot stelde de strafrechtadvocaat dat niet kan worden vastgesteld of de verdachte van plan was om meer dan twee ademhalingen te nemen van de lachgasballon, hij gaf de ballon immers door aan zijn vriendin die naast hem zat.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank stelt allereerst dat voor het gebruik van lachgas in het verkeer, anders dan bij bijvoorbeeld alcohol, geen grenswaarde is vastgesteld. Ten laste is ook niet gelegd het rijden onder invloed van lachgas boven een bepaalde waarde, maar het rijden onder zodanige invloed van lachgas, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht, of tot een poging daartoe.

Uit het NFI-rapport is gebleken dat een hoge dosis lachgas effect kan hebben op de rijvaardigheid. Een effect treedt op binnen twee tot vijf minuten bij vier tot vijf ademhalingen. De rechtbank kan uit het rapport onvoldoende afleiden wanneer sprake is van een zodanige invloed van het gebruik van lachgas dat de verdachte niet meer tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht. De rechtbank leest uit het rapport in ieder geval niet dat elk gebruik van lachgas een nadelige invloed heeft op de rijvaardigheid. Ten aanzien van de verdachte is gebleken dat hij twee keer een ademhaling uit de ballon gevuld met lachgas heeft genomen, terwijl hij een personenauto bestuurde. Over het rijgedrag van de verdachte is niets beschreven, behoudens het feit dat hij over een doorgetrokken streep reed. Dit is onvoldoende om vast te kunnen stellen dat het ingenomen lachgas de rijvaardigheid van de verdachte nadelig heeft beïnvloed.

Ofwel, de rechtbank kan op basis van de hoeveelheid ademhalingen in combinatie met het NFI-rapport en op basis van het rijgedrag van de verdachte niet vaststellen dat de verdachte onder zodanige invloed was van lachgas dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht. De verdachte is vrijgesproken van de tenlastegelegde feiten.

 

Strafrechtadvocaat rijden onder invloed

Zelf verdacht van rijden onder invloed? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor rijden onder invloed direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.