Vrijspraak diefstal met geweld door het gerechtshof 's-Hertogenbosch

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 20 maart 2017 uitspraak gedaan in een zaak over een ripdeal. 

Vrijspraak ripdeal

Verdachte is tenlastegelegd dat hij een hoeveelheid (soft)drugs heeft gestolen, welke diefstal vergezeld ging met (bedreiging van) geweld, oftewel van diefstal met geweld. Zo blijkt uit de bewijsstukken dat verdachte een pistool heeft getrokken en gericht op de slachtoffers. Daarnaast heeft hij het pistool gedrukt gehouden tegen het hoofd van één van de slachtoffers. Ook heeft verdachte geschoten met het vuurwapen op het lichaam van een slachtoffer en in de richting van een slachtoffer. Daarnaast is een ander slachtoffer geschopt en geslagen. Dit heeft een schotwond, darmletsel en een breuk bij de slachtoffers ten gevolge gehad. Voorts had verdachte 1234 gram hennep aanwezig. De rechtbank Oost-Brabant heeft verdachte veroordeeld voor een gevangenisstraf van de duur van zeven jaren en voor het betalen van een schadevergoeding.

De strafrechtadvocaat van de verdachte stelt zich op het standpunt dat de verdachte niet wist dat er een zogenaamde ripdeal ging plaatsvinden. Verdachte wist niet dat één van de andere verdachten een pistool bij zich had en verdachte ging er vanuit dat er gewoon betaald zou worden voor de hennep. De strafrecht advocaat bepleit dat bij verdachte het opzet op het medeplegen van het ten laste gelegde feit ontbreekt en dat er geen sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. Het gerechtshof  ’s-Hertogenbosch volgt het pleidooi van de strafrechtadvocaat. Uit de bewijsstukken blijkt niet, althans onvoldoende, dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de andere verdachten.  Daarnaast bestaat er twijfel of de verdachte geweld heeft uitgeoefend. Zo verklaart een getuige dat ‘ze’ vervolgens zijn begonnen met slaan. Uit de verklaringen wordt niet duidelijk of hij daarmee alle drie de verdachten bedoelt of enkel deze verdachte. Verder oordeelt het Hof dat ook voor de situatie na afloop van de ripdeal bewijs te kort schiet dat er sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten. Het enkele feit dat verdachte na afloop ven het incident met de twee andere verdachten in de auto is gestapt en is weggereden met de uit diefstal verkregen zak wiet, is naar het oordeel van het Hof onvoldoende om uit te kunnen gaan van de nauwe en bewuste samenwerking. Het Hof is het dan ook eens met de strafrecht advocaat en spreekt verdachte vrij van diefstal met geweld.

Het Hof acht het wel bewezen dat de verdachte de 1.074,8 gram hennep in zijn bezit had, wat in strijd is met de Opiumwet. Het Hof legt een gevangenisstraf op voor de duur van één maand.

In deze zaak is de verdachte, mede door het pleidooi van de strafrechtadvocaat van de verdachte, vrijgesproken voor diefstal met geweld. Hierdoor ontkomt de verdachte aan een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaar, er resteert slechts één maand gevangenisstraf. Indien u verdachte bent in een zaak met betrekking tot diefstal met geweld kunt u zich eveneens laten bijstaan door een diefstal strafrechtadvocaat. De strafrecht advocaat zal een zo laag mogelijke straf, of zelfs vrijspraak indien mogelijk, voor u bereiken.

Klik hier voor de uitspraak van het Hof over diefstal met geweld